Suat Sinanoğlu

Akademisyen, Çevirmen, Yazar

Doğum
Ölüm
Eğitim
Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Yazar, çevirmen, akademisyen. (D. 1918, İstanbul – Ö. 2000, Ankara). Babası Nüzhet Haşim Sinanoğlu’nun dışişleri görevlisi olarak Roma’da bulunduğu sırada, ağabeyi Samim Sinanoğlu ile birlikte Torquato Tasso Lisesi’ni bitirdi. Ardından Roma Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne girdi; ancak 1940’ta İtalya’nın II. Dünya Savaşı için hazırlıklara başlaması üzerine, Türkiye’ye döndü ve aynı yılın sonbaharında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni bitirdi.

Bilindiği üzere Klasik Filoloji, Türkiye’de ilk olarak 1936 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde, Fransız Filolojisi’ne bağlı olarak kurulmuştu. Rohde, 1937’de Azra Erhat’ı yanına tercüman ve asistan olarak almış ve böylece Klasik Filoloji’nin temelleri atılmıştı. İşte Suat Sinanoğlu, bu enstitüye girmiş ve 1940’ta mezun olduktan sonra, ağabeyi gibi asistan olarak fakültede kalmıştı. Suat Sinanoğlu, Eski Yunanca’ya, Samim Sinanoğlu ise Latince’ye yönelmişti. Suat Sinanoğlu, 1985’te emekli oluncaya kadar burada hocalık yaptı. 1943’te “Bukolik Şiirin Kaynakları” adlı çalışmasıyla doktor ve 1946’da “Epigram Bukoliği ve Theokritos” adlı çalışmasıyla da doçent oldu. Bundan sonra Yunan Dili ve Edebiyatı üzerindeki araştırmalarını yoğunlaştırdı. Ülkemizde Eski Yunan Dili eğitim ve öğretiminin temellerini attı. Yaptığı çevirilerle Eski Yunan Edebiyatı’nın ülkemizde tanınmasına katkıda bulundu.

Sinanoğlu’nun en önemli yapıtlarından birisi de, felsefî bir yaklaşım altında Atatürkçülüğü yorumladığı “Türk Humanizmi” (1980) adlı kitabıydı. Daha önce “L’Humanisme à venir (1960) adıyla Fransızca olarak yayımladığı bu çalışmasında, Atatürkçülük’ün maddî ve manevî unsurlarıyla bütünsel bir Batılılaşma olduğunu ve böyle bir Batılılaşmanın ise sanılanın ve korkulanın tersine, toplumu taklit aşamasından tahkik aşamasına yükselteceğini savundu. Ona göre, ancak böyle bir yaklaşım hümanizm olarak adlandırılabilirdi. Sinanoğlu’na göre Atatürkçülük’ün böyle yorumlanmasından başka bir şey olmayan “Türk Hümanizmi”, tarihteki İtalyan Hümanizmi ile Alman Neo-Humanizmi’ne eklemlenecek ve Avrupa Uygarlığı’nın kaynağı olan “Klasik Düşünce”yi, hem Türkiye’ye ve hem de onun aracılığıyla Hıristiyan Avrupa’nın sınırlarının ötesine taşıyacaktı.

UNESCO nezdinde Türk milli komisyonu başkanlığı görevinde de bulunmuş olan Prof. Dr. Suat Sinanoğlu,“Türk Hümanizmi” adıyla ülkemizde yeni bir hümanist yaklaşım geliştirdi. Türkiye Klasik Çağ Araştırmaları Kurumu’nu kurduğu, Klasik Filoloji eğitiminin gelişmesine katkıda bulunduğu ve hümanizm kavramının ve kültürünün tanıtılmasında ve yaygınlaştırılmasında önemli görevler yaptığı gerekçesiyle 2001 yılında TÜBA Hizmet Ödülü’ne lâyık bulundu.

BAŞLICA ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME-SÖZLÜK: Epigram Bukoliği ve Theokritos (1946), Kelimelerin Etymonu Esas Tutularak Tertiplenen Yunanca-Türkçe Sözlük (1953), L’Humanisme à venir (1960), Yunan Dili Grameri I (1975), Yunanca Uygulama Kitabı (Candan Türkan Şentuna ile, 1979), Türk Humanizmi (1980)

ÇEVİRİ: Iphigeneia Tauris’te (Euripides’ten), Yunan Tarihi (Ksenophon’dan), Kriton (Platon’dan), Aias (Sophokles’den), Yunan Çoban Şiirleri (Theokritos’tan).

KAYNAKÇA: Remzi Demir - Doğan Atılgan, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Türkiye’de Beşerî Bilimlerin Yeniden İnşası - Elli Portre (2008), Önceki Başkanlarımız (unesco.org.tr, 7.7.2015), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2017).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör