Selma Rıza

Yazar

Doğum
Ölüm
00 Şubat, 1931

Yazar (D. 1872, İstanbul - Ö. Şubat 1931, İstanbul). Yazar Ahmet Rıza’nın kız kardeşidir. Ağabeyinden ve başka öğretmenlerden özel dersler alarak yetişti. 1898’de ağabeyinin bulunduğu Paris’e giderek bir süre Sorbonne Üniversitesinde okudu. İttihad ve Terakki Cemiyetinin ilk kadın üyesi oldu. Ağabeyinin çıkardığı Mechveret (Meşveret) ve Şûra-yı Ümmet’te çalıştı, ayrıca yazılar yayımladı. İkinci Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra İstanbul’a döndüğünde döneminin ünlü kadın şair ve yazarlarıyla tanıştı.

Kurucuları arasında yer aldığı Hilali Ahmer Cemiyetinin (Kızılay Derneği) beş yıl kadar genel sekreterliğini üstlendi. Uhuvvet “Kardeşlik” (yazılış: 1892, basım: 1999, Nebil Fazıl Alsan’ın sadeleştirmesiyle) adlı bir romanı vardır.

KAYNAK: Mehmet Zeki / Türkiye Teracimi Ahval Ansiklopedisi (c. II, 1929), Taha Toros / “İlk Kadın Gazeteci: Selma Rıza” (Skylife, Şubat 1994), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlı Ansiklopedisi (c. II, 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör