Selim Sırrı Tarcan

Eğitimci, Siyasetçi, Yazar

Ölüm
Eğitim
Harp Okulu

Eğitimci, yazar, siyaset adamı (D. 1874, Yenişehir / Mora / Yunanistan - Ö. 1956, İstanbul). Galatasaray Lisesinden sonra Harp Okulunu bitirdi. Bir süre subay olarak İzmir’de görev yaptı. 1908 yılında İsveç’e giderek beden eğitimi ve spor konusunda staj gördü. Dönüşünde 1910 yılından itibaren öğretmenlik, Millî Eğitim Bakanlığında beden eğitimi başmüfettişliği yaptı. 1910’da Beden Terbiyesi müfettişi oldu. 1935’te milletvekili oluncaya kadar bu görevde kaldı. Türkiye’de beden eğitiminin öncüsü ve kurucusudur. Spor konusunda yaptığı radyo konuşmalarını kitaplaştırdı. Spor eğitimi ve tarihi hakkında incelemeler yayımladı.

“Ben Selim Sırrı Tarcan’ı İngiliz tabiiyatçısı Sir John Lubbock’a benzetirim. İkisi de, mesleklerine rağmen, ahlâkçıdırlar. Yani madde ve tabiat, onların dikkatlerini insiyak mekanizmasının sırlarını aramağa inhisar ettirmemiş; insan vücudunun ve hayvan mizacının dışında, nev’i şahsına münhâsır bir mânâ âlemi olduğunu anlamalarına yardım etmiş. Sezmişler ki, insanın kaderi guddelerinden ziyade oradadır. Yoksa yetmişlik bir adamın hırpalanmış ve yorgun hücrelerinde enerji ne gezerdi? Eski bir konakta düğün olamıyacağını kim söylüyor? Siz beden yapısına değil, içinde oturana bakınız!” (Peyami Safa)

ESERLERİ:

ESKİ HARFLERLE: Talim-i Lisan-ı Fransevi (Fransız Dil Eğitimi, 1898), Beden Terbiyesi (3 Cilt), İlk Mekteplerde Beden Terbiyesi, Orta Mekteplerde Beden Terbiyesi vb.

YENİ HARFLERLE: Beden Terbiyesi: Oyun Jimnastik, Spor (1932), Köy Mekteplerinde Beden Terbiyesi (1933), Spor Pedagojisi (1943), Çelimsiz ve Anormal Çocuklar (1944), Talim ve Terbiye İnkılâbı, Radyo Konuşmaları, Garpta Hayat, Beden Terbiyesi, Beden Terbiye Tarihi.

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968), Peyami Safa / Objektif: 6-Yazarlar Sanatçılar Meşhurları (1976), Baki Asiltürk / Osmanlı Seyyahlarının Gözüyle Avrupa (2000), Serap İncegümüş / Gezi Edebiyatımıza Önemli Bir Katkı (Cumhuriyet Kitap, 26.4.2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör