Gazi Ethem Paşa

Gazi, Mareşal, Asker, Devlet Adamı

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mekteb-i Harbiye (Kara Harp Okulu)

Asker, devlet adamı, gazi, mareşal (D. 1844, İstanbul – Ö. 1909, Mısır). Gümrük memurlarından Mustafa Ferhat Efendi’nin oğlu olup; Yunan Harbinde Başkomutan ve Meşrutiyetten sonra bir aralık Harbiye Nazırı olan Son Osmanlı Müşirlerindendir. Mekteb-i Harbiye’den 1863’te Mülâzim-i Sani (Teğmen) çıkmış, 1876 Rus harbine Kaymakam (Yarbay) iken katılmış ve bazı hücumlarda yararlığı görülerek Miralaylığa (Albaylığa) yükselmişti. Sonra yine bu savaş sırasında Orhaniye Komutanlığında liva (General) olmuş ve Plevne’ye erzak yetiştirmek üzere hareket ederek Dubnik muharebesinde başından yaralanmakla beraber muhasarayı yararak Plevne’ye girmiş ve Grivica mevkii Komutanlığına tayin edilmişti. Bundan sonra muhtelif askerlik hizmetlerinde bulundu ve 1895’te Müşir (Mareşal) oldu. 1896’da Alasonya Komutanı ve bütün Yunan Hudut Komutanı olmuş ve bu savaşı kazanarak Gazi unvanını almıştı. Dönüşte Teftiş-i Askerî Komisyonu Reisi oldu.

Gazi Ethem Paşa, 1908’de Meşrutiyet ilân edilince Âyan Azalığına tayin edildi. 1909’daki (31 Mart) İhtilâli sırasında hasta olduğu halde Harbiye Nazırı olmuştu. Biraz sonra Mısıra gitti. Orada iken vefat etti, cenazesi İstanbul’a getirilerek İstanbul’un Eyüp semtinde gömüldü.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör