Gazalî Bey

Şair

Doğum
Ölüm
-
-
Eğitim
Darülfünün Edebiyat Şubesi (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)
Diğer İsimler
Mehmet Gazalî

Şair (D. 1888, İstanbul – Ö. ?). Tam adı Mehmed Gazalî. Dârüttalim ve Burhân-ı Terakkî mektepleriyle Bursa İdadîsinde ilk, orta ve lise öğrenimi gördü. Darülfünun Edebiyat şubesini bitirdi. Çeşitli okullarda Türkçe, edebiyat ve tarih dersleri okuttu.

ESERLERİ:

ŞİİR: Balıkesir İlhamları, Varlığım.

DİĞER: Balıkesir Coğrafyası, Türk Kadın Şairleri, Türkçenin Tedrisi Hakkında Tavsiyelerim, Usûl-i Hitabet, Tarihçe-i Mezâhib.

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemâl İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör