Galip Paşa

Osmanlı Devlet Adamı, Bakan

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Damat Ali Galip Paşa

Osmanlı devlet adamı, nazır (D. 1829, İstanbul – Ö. 1858, İstanbul). Abdülmecit zamanında Nazırlıklarda bulunmuş, Reşit Paşa’nın oğlu ve Padişahın damadı olduğu için pek gençken vezir olmuş bir paşadır. Sadrazam Büyük Reşit Paşa’nın üçüncü oğludur. 

Sadaret Mektupçu Kaleminde, Amedi Odası’nda bulundu. Abdülmecid’in kızı Fatma Sultanla evlenince Vezir rütbesi ile Meclisi Valâ-yı Ahkâm-ı Adliye âzası, sonra Hazîne-i Hassa Nazırı, 1856’da Hariciye ve Evkaf Nazırı, bir yıl sonra da Ticaret Nazırı olmuştu. Boğaziçi’nde bir deniz kazası neticesinde boğularak öldü ve babasının Beyazıt’taki türbesine gömüldü. Türkçe güzel kitabeti olan, Fransızcayı da söyleyip yazan, musikiye aşina bir genç olarak tanınmıştı.

KAYNAK: İbrahim Alâedin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör