Gâlib

Şair

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Galatasaray Sultanisi (Galatasaray Lisesi)
Diğer İsimler
Mehmet Gâlib

Şair (D. 1865, İstanbul – Ö. 1935). Tam adı Mehmed Gâlib. Said Efendi’nin oğlu. Galatasaray Sultanîsi (Lisesi) mezunu. Bir süre Tahrîrât-ı Hâriciyye Ka­leminde görev yaptıktan sonra Viyana Sefareti ikinci kâtibi oldu (1884). Kastamonu ve Ankara’da vali yardımcısı olarak görev aldı. Manisa ve Beyoğlu mutasarrıflıklarında bulundu. Kas­tamonu ve Trabzon valiliği yaptı. Tarih-i Osmanî Encümeni üyesiyken bu kurumun çıkardığı Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası’nda makaleleri yayımlandı. Ayrıca bu dergide, Balıkhane Nâzırı Ali Rıza Bey’le bir­likte hazırladıkları On Üçüncü Asr-ı Hicrîde Osmanlı Ricâlî adlı eserinin bir kısmı tefrika edil­di.

ESERLERİ:

Sadullah Paşa yahud Mezardan Bir Nida (1909, 2003), Kadın ve Aşk (1911), Geçen Asırda Devlet Adamlarımız : XIII Asr-ı Hicride Osmanlı Ricali (Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey ile, hazırlayan: Fahri Çetin, 2001).

HAKKINDA: İ. Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946), TDE Ansiklopedisi (c. 3, 1979), TDOE – TDE Ansiklopedisi 4 (2004).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör