Gürsel Aytaç

Eleştirmen, Çevirmen

Doğum
27 Ağustos, 1940
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya F
Burç

Eleştirmen, çevirmen. 27 Ağustos 1940, Eskişehir doğumlu. Prof. Kemal Aytaç’ın eşi. Kurtuluş İlkokulu, Ankara Kız Lisesi (1958), Ankara Üniversitesi DTCF Alman Dili ve Edebiyatı, Latin Dili ve Edebiyatı bölümlerinde öğrenim gördü. 1962’de Alman Dili ve Edebiyatı Kürsüsüne asistan oldu. Yüksek lisans tezi: “H. Hesse’nin ‘Boncuk Oyunu’nda Varolma ve Oluş” (1986). Bitirdiği fakülteye asistan oldu. Aynı yerde doktorasını verdi (1966), doçentliğe (1971) ve profesörlüğe (1976) yükseldi. Aynı fakültede Ana Bilim Dalı başkanı olarak görevini sürdürdü. Marburg ve Köln şehirlerinde DAAD ve Humboldt Vakfı burslusu olarak araştırmalar yaptı. Uluslararası Germanistler Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak Basel, Göttingen, Tokyo ve Viyana Kongrelerinde bildiriler sundu. Macaristan’daki Heinrich Böll sempozyumuna bildirileriyle katıldı.

Eleştiri ve inceleme yazıları Yazko Edebiyat, Yazko, Somut, yayın yönetmenliğini yaptığı Gündoğan Edebiyat, Çağdaş Eleştiri, Cumhuriyet Kitap, Gösteri vd. dergilerde yayımlandı. Almancadan çok sayıda kitap çevirisi vardır. Avusturya Hükümeti Edebi Çeviri Ödülünü aldı. Türk PEN, İLESAM, Edebiyatçılar Derneği üyesidir.

“Son yıllarda Gürsel Aytaç’ın, bilimsel / yöntemsel çerçevede kaleme alınmış, teorik içerikli incelemelerinin kimi yazılarında daha öznel bir yanın belirmeye başladığını görüyoruz. Özellikle kitap tanıtma yazılarında kendini gösteren bu eğilim kimi yerde, yazarın öznel yaklaşımının ön planda olduğu deneme türünün, kolay okunan, akıcı biçemine dönüşüyor.” (Yıldız Ecevit)

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Die Glückseligkeit in Wielands “Geschichte des Agathon” (1971), Thomas Mann’ın “Der Zauderberg” ve “Lotte in Weimar” Romanlarındaki Edebî Kişiliği (1972), Yeni Alman Edebiyatı Tarihi (1973), Romancı Yönüyle Heinrich Böll (1975), Çağdaş Alman Edebiyatı Tarihi (1978), Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler (1990), Edebiyat Yazıları I  (1990), Edebiyat Yazıları II (1991), Edebiyat Yazıları III (1995), Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi (1997), Genel Edebiyat Bilimi (1999), Edebiyat Dünyası (2000), Edebiyat Yazıları 1995-2000 (2001), Edebiyat ve Medya (2002), Edebiyat ve Kültür (2005).

DERLEME: Denemeler Seçkisi (1990), Öykü Seçkisi (1991), Mektup Seçkisi (1992), Gezi Notları Seçkisi (1994), Doğumunun 350 Yılında Goethe (1999), Çağdaş Dünya Edebiyatı Çeviri Seçkisi (1999).

ÇEVİRİ: Babil’e Bir Melek İniyor (Friedrich Dürrenmatt’dan, 1981), Goethe Der ki (1982), Geçişler (Barbara Frischmuth’dan, 1987), Nemrut Dağında, İlahlar Arasında (Eleonore Dörner’den, 1987), Pembe ve Avrupalılar (Barbara Frischmuth’dan, 1987), İnsan Nedir ki... (Max Frisch’ten, 1990), Güneşte Gölgenin Yokoluşu (Barbara Frischmuth’dan, 1990), Klara’nın İzinde (Elisabeth Hauer’den, 1990), Dünya Fikir Mimarları (Stefan Zweig’ten, 1991), Lotte Weimar’da (Thomas Mann’dan, 1992), Montauk (Max Frisch’ten, 1994), Yeni Bir Eve Taşınırken, Bozkır Kurdu’nun Düş Yolculukları (Herman Hesse’den, 1994), Max Frisch’in Gezileri (Max Frisch’ten, 1996), Konularım (Friedrich Dürrenmatt’dan, 1996), Babil Kulesi (Friedrich Dürrenmatt’dan, 1998), Büyülü Dağ (Thomas Mann’dan, 1998), Goethe Der ki... (Wolfgang von Goethe’nin yapıtlarından seçilen özlü sözler; çev. ve der., 2001), İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup (Friedrich Schiller’den, 2001), Yazılmamış Beş Kitap İçin Beş Önsöz (Friedrich Nietzsche’den, 2003), Öğretim Kurumlarımızın Geleceği Üzerine (Friedrich Nietzsche’den, 2003), Alman Romantizmi (Ricarda Huch’dan, 2004).

HAKKINDA: Orhan Gökçe (Materilia Turcica, Bochum, 1984), Zeynep Aliye / Çalışkan ve Üretken Bir Akademisyenimiz: Prof. Dr. Gürsel Aytaç (Cumhuriyet Kitap, 1.2.1999), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Fatih Tepebaşılı / Genel Edebiyat Bilimi (Dergâh, Mayıs 2001), Yıldız Ecevit / Türk Edebiyat Eleştirisi: Çağdaş Türk Yazını (Haz. Zehra İpşiroğlu, 2001), Canan Sevinç / Gürsel Aytaç (Hece Dergisi Eleştiri Özel Sayısı, 2003).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör