Seniha Bedri Göknil

Çevirmen, Yazar

Doğum
Ölüm
-

Yazar ve çevirmen (D. 1901, İstanbul – Ö. 1973). Bir süre İtalyan okulunda öğrenim gördü. Özel eğitim alarak önce Fransızca, 1930’lu yıllarda ise Almanca öğrendi. Mütercimliğe başlayıp Goethe’nin İtalyan Mektupları dışındaki tiyatro eserlerini tercüme etti. Tercüme ettiği oyunlar 1923-71 arasında İstanbul Şehir Tiyatroları başta olmak üzere Devlet Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Oraloğlu Tiyatrosunda sahneye kondu. Türk Ti­yatrosunun kuruluş yıllarında, özellikle Alman ve İskandinav edebiyatlarından Türkçeye ka­zandırdığı oyunlarla ve yazdığı yazılarla etkili oldu. Eminönü Halk Evinde tiyatro dersleri verdi. Bu konudaki yazı ve çevirileri Dârülbedâyi / Türk Tiyatrosu (1947), Yücel (1939 -1943), Devlet Tiyatrosu ve Tercüme dergile­rinde yayımlandı.

ESERLERİ (Çeviri):

Faust (Goethe’den, 1935), Kral Lir (Shakespeare’den 1937, 3. basım 1967), Dünya Edebiyatın­dan Seçme Piyesler (1938), Don Carlos (Schiller’den, 1943), Brand (İbsen’den, 1945), Stella (Goethe’den, 1946), Wallastein’in Trilogyası I. Wallanstein ‘in Karargâhı (Schiller’den, 1946), II. Piccolomini’ler (Schiller’den, 1947), Wilhelm Tell (Schiller’den,1949), Namus (Suderman’dan, 1950), Wallanstein’in ölümü (Schiller’den, 1952), İtalya Seyahati (Goethe’den, 1953), Gazeteciler (Freytag’dan, 1956), Peer Gynt (İbsen’den, 1956), Haydutlar (Schiller’den, 1958), Yalan Söyleyenin Vay Hâline (Grillparzer’den, 1958), Güneş Batarken (Hauptmann’dan, 1959), Mara (Weis’den, 1968).

HAKKINDA: Ahmet Borcaklı-Gülten Koçer / CDTT Bibliyografyası (1973), TDE Ansiklopedisi (c. 3, 1979), TDOE – TDE Ansiklopedisi 4 (2004).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör