Selahattin Pınar

Türk Sanat Müziği Bestecisi

Doğum
22 Ocak, 1902
Ölüm
06 Şubat, 1960
Burç

Türk Sanat Müziği bestecisi (D. 22 Ocak 1902, Denizli – Ö.6 Şubat 1960, İstanbul). Babası, birçok yerde kadılık ve Yüksek Ticaret Okulu'nda öğ­retmenlik yapmış olan, eski Denizli milletvekillerinden Sadık Bey'dir. İlk müzik zevkini ut çalan annesinden aldı. 1920'de Atâ Bey başkanlığında kurulan ve sonradan adı Üsküdar Musiki Cemiyeti olarak değiştirilen Dârülfeyzî Müzik Okulu'na girdi. Bir süre İtalyan Ticaret Oku­lu'na devam etti; ancak bitirmeden ayrıl­dı ve kendini tamamen müziğe verdi.

İstanbul Radyosu'nda tamburi olarak gö­rev alan Selâhattin Pına, Klasik Türk Müziği’nin şarkı biçiminde kendine özgü yenilikler yaratt. Bestelediği parçalar lirik, işlek, melodi örgüsü bakımından diğer bestecilerden farklıdır. Eserleri zor oldu­ğu halde dinleyiciyi etkiler ve akılda ko­laylıkla yer eder. Şarkılarında bağımsız, çok yönlü duy­gularla yüklü bir iç dünyayı yansıtır.

Eserlerinde özellikle inici makamları kullan­dı. Şarkılarının meyan bölümleri çok yüksek tiz seslere çıkar ve uzun uzun dolaşır. İnici makamlar da bu özelliğin uygulanması için çok elverişlidir. Şarkılarının çoğu konuşur gibi bir üslûpla kaleme alınmıştır.

Pınar'ın eserlerinde tasavvuf, din ve ideo­lojiye rastlanmaz, daha çok doğaya bağ­lılık, sevgi, heyecan, hüzün gibi tema­lar yer alır. Mahur “Yüce dağdan esen rüzgâr sevgiliye selâm götür” adlı şarkısı tamamen pastoral nitelik taşır. Yakınmaları, sevinçleri, coşkusu, hep gerçekçi açıdan değerlendirilir.

BAŞLICA ESERLERİ: Kalbim Yine Üzgün Seni Andım da Derinden (beyatî), Bir Bahar Akşamı Rastladım Size (hicaz), Anladım Sevmeyeceksin Beni Sen Nazlı Çiçek (hicaz), Gecenin Matemini Aşkıma Örtüp Sorayım (hüzzam), Ümidini Kirpiklerine Bağladı Gönlüm (hüzzam), Beni de Alın Ne Olur Koynunuza Havralar (hisarbuselik), Hayal Deryasına Ben Bazı Bazı (hüseynî), Nereden Sevdim O Zalim Kadım (kürdîlifticazkâr), Yalancıdır Hep Aynalar (kürdilihicazkâr), Geçti Ömrüm Yine Hâlâ Ben O Bin Dert İteyim (nihavent), Ayrılık Yarı Ölmekmiş (nişaburek), Yüce Dağdan Esen Rüzgâr Sevgiliye Selâm Götür (mahur), Aylar Geçiyor Sen Bana Hâlâ Geleceksin (rast).

KAYNAK: Vural Sözer/ Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi (s.332,333, 1964), Türkiye Ansiklopedisi (c. 4, s. 1182-1183, 1974), Avni Anıl / Anılar ve Belgelerle Musikimiz (1981), Mehmet Nazmi Özalp / Türk Musikisi Tarihi (1986), Yılmaz Öztuna / Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi (1990), Ahmet Şahin Ak / Türk Musikisi Tarihi (2002), Vural Sözer / Müzik Ansiklopedik Sözlük (2005).

 

 

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör