Selahattin Kıyıcı

İslam Hukukçusu, Araştırmacı

Eğitim
Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi

İslâm hukuku araştırmacısı. Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi (1976) mezunu. Doktorasını (1985) Atatürk Üniversitesi SBE’de tamamladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Makaleleri YYÜ İlâhiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi adlı dergilerde yayımlandı. TDV İslâm Ansiklopedisi’ne maddeler yazarlığı yazdı. İslâm Hukukunda Örf ve Âdet (2. bas. 2002) adlı bir kitabı vardır.

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör