Münir Atalar

Ortaçağ Tarihçisi, Araştırmacı

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ortaçağ tarihi araştırmacısı. 1949, Zile / Tokat doğumlu. İlk ve ortaokulu memleketinde bitirdi. Ankara Cumhuriyet Lisesi (1968), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1971) mezunu. 1971-77 yılları arasında, Diyanet İşleri Başkanlığında eğitim uzmanı olarak çalıştı. Lisans tezi: “Şerh-i Rumuzat-ı Hacı Bayram Veli” (1991). Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1977’de asistan, 1983’te doktor, 1986’da yrd. doç, 1989’da doçent oldu. 1989-90 ve 1990-91 öğretim yıllarında, Gaziantep Üniversitesi Şanlıurfa İlahiyat Fakültesinde öğretim üyeliği ve dekan yardımcılığı yaptı. 1992-93 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyeliği yaptı, yüksek lisans dersleri verdi, tez danışmanlıklarında bulundu. 1995’ten itibaren GOP Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalına profesör oldu.

Makaleleri, Ankara Ü. İlâhiyat Fakültesi İslâm İlimleri Enstitüsü, İslam Medeniyeti, Hakses Mecmuası, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, OTAM, Diyanet, Meşale, Kubbealtı, Tokat Kültür Araştırma Milli Kültür, İslam İlimleri Enstitüsü dergilerinde yayımlandı. TDV İslâm Ansiklopedisi için madde yazdı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Osmanlı Devletinde Surre-ı Hümayun ve Surre Alayları (1999).

ÇEVİRİ: Yunus eş-Şeyh İbrahim es-Samarrâî (Es-Seyyid Ahmed Er-Rifai’nın Hayatı ve Eserleri (Arapçadan, 1995).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör