Münevver Kari

Yazar

Doğum
-
Ölüm
-
Yazar (D. 1878 - Ö. 1931). Buhara’ya medrese eğitimi görmeye gitmeden önce Taşkent’teki Yunus Han Medresesine devam etti. 1901’de Taşkent’e döndü ve yeni usulde ders veren bir okul açtı. Açtığı bu okul Türkistan’daki en iyi organize olmuş ve en önemli usul-u cedid okulu haline geldi. Kari ayrıca pek çok kitap yazdı, kitap yayıncılığı ve ticareti yaptı, en az iki gazetenin yayınlanmasında ön ayak oldu ve 1914’ten sonra da tiyatroyla yakından ilgilendi. Şehirdeki Cedidcilik hareketine ufuk sağlayan bir hareketin ve münazara çemberinin merkezindeydi. Münevver Kari’nin arkadaşları ve dostlarının hemen hepsi Orta Asya’daki reform hareketine katılmışlardı.
KAYNAK: Yedi İklim (sayı: 167-168, Şubat-Mart 2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas. 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör