Sekine Karakaş

Kütüphaneci, Araştırmacı, Yazar

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü

Araştırmacı yazar, kütüphaneci. 1947, Ankara doğumlu. 1965’te Türk Eğitim Derneği Ankara Kolejini bitirdi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü (1969) mezunu. 1969’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde kütüphaneci olarak çalışmaya başladı. 1977’de Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi İşletme Enstitüsünde yüksek lisans yaptı. 1981 yılında İngiltere’de Loughborough Üniversitesi Kütüphane ve Enformasyon Bölümü yüksek lisans programından mezun oldu. 1986 yılında Gazi Üniversitesi SBE İşletme Anabilim Dalında “Kişisel Satın Almalarda Aile ve Çevrenin Rolü” adlı tezi ile doktorasını verdi. 1987-88 yıllarında AÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı yaptı. 1988’de AÜ DTCF Kütüphanecilik Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1992’de yardımcı doçent, 1996’da doçent oldu. 2 Aralık 1996’da Kütüphanecilik Bölümü Arşiv Anabilim Dalı Başkanlığına getirildi. 1997’de DTCF dekan yardımcılığı yaptı. 16 Ocak 2002’de Kütüphanecilik Bölümü Başkanlığına seçildi. 2 Nisan 2002’de profesörlüğe atandı. Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneğinin (ÜNAK) kurucu üyelerindendir. Ayrıca Türk Kütüphaneciler Derneği üyesidir.

ESERLERİ:

ISBN Milletlerarası Standart Kitap Numaralama Sistemi El Kitabı ve Türkiye’de Uygulaması (çeviri, 1987), Yüksek Öğrenim (Derek Bok’tan çeviri, Mustafa Akbulut ile, 1995), Bilginin Düzenlenmesi: Bilgi Erişimi (Jennifer Rowley’den çeviri, ortak, 1996), Türkiye Çocuk Kültürü Bibliyografyası 1928-2000 (2001).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör