Mükrimin Halil Yinanç

Tarihçi

Ölüm
22 Aralık, 1961
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Tarihçi (D. 1898, Elbistan / Maraş - Ö. 22 Aralık 1961, İstanbul). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fakeltesi) mezunu. 

Bir süre Paris’te öğrenim gördü. Türkiye’ye döndükten sonra İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim görevlisi oldu. 

Türk ve İslâm tarihi alanındaki araştırmalarıyla tanındı. Türk Tarih Kurumunun kurucu üyelerindendi.

BAŞLICA ESERLERİ:

XII. Asır Tarihçileri ve Müverrih Âzimî (1937), 

Musul ve Elcezire’de Oğuz Türkleri

Düstûrnâme-i Enverî, Düstûrnâme-i Enverî’ye Medhal, Anadolu’nun Fethi, 

Türkiye Tarihi - Selçuklu Devri.

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. IV, 1968), Mehmet Nuri Yardım / Edebiyatımızın Güleryüzü (2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör