Müjgân Üçer

Eczacı, Halk Bilimci (Folklor Araştırmacısı)

Doğum
27 Ekim, 1940
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Burç

Halkbilim araştırmacısı, eczacı. 27 Ekim 1940, Sivas doğumlu. Babasının memur olması nedeniyle ilköğrenimini Eskişehir’de, ortaöğrenimini Adapazarı’nda yaptı. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (1963) mezunudur. 1963-69 yılları arasında DDY Sivas 4. İşletme Müdürlüğü Eczanesinde sorumlu müdür olarak çalıştı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1981-97 yılları arasında Tıp tarihi öğretim görevliliği yaptı. Eczacılık mesleğini 1969 yılından itibaren Sivas’taki eczanesinde sürdürdü. Öğrencilik yıllarından başlayarak Sivas yöresinin zengin folklor birikimini araştırarak tanıtma çalışmaları yaptı. Sivas’la ilgili olarak, ulusal ve uluslararası Türkoloji, Türk tıp ve eczacılık tarihi, Türk halk edebiyatı ve halk kültürü konulu kongre ve sempozyumlarda otuzdan fazla bildiri sundu. Aynı alanlarla ilgili olarak konferanslar verdi

Makaleleri 1962 yılından itibaren Sivas Folkloru, Cumhuriyet Üniversitesi Dergisi, Türk Folkloru, Türk Folklor Araştırmaları, Türk Kültürü, Millî Kültür, Atayurttan Anayurta, Kültür ve Sanat, Revak, Erciyes, Erdem, Eflatun, Halay, Harla, Arkitekt Araştırmaları gibi dergi ve yıllıklarda yayımlandı. 1993 yılında Folklor Araştırma Kurumu İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülünü aldı. 1997 yılında, Sivas turizmi ve halk kültürüne yapmış olduğu katkılar nedeniyle, Sivas İl Turizm Müdürlüğü ile Sivas Turizmi ve Kültürünü Geliştirme ve Yaşatma Derneği tarafından ödüllendirildi. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfının (ÇEKUL) Yüksek Danışma Kurulu üyesi ve Sivas il temsilcisidir.

ESERLERİ:

Sivas Halk Mutfağı (1992), Mesut Hocaoğlu - Hayatı Şiirleri Mezar Taşı Kitabeleri (1993), Nâmeler - Feyzullah Demiray’ın Hayatı ve Şiirleri (1996), Atalar Sözü Yerde Kalmaz (Sivas’ta Sözlü Gelenek, 1998), Divriği’de Mutfak Kültürü (Fatma Pekşen ile, 2001).

KAYNAK: Dr. Nesrin Tağızade Karaca / Sivas Halk Kültürü ve Müjgân Üçer Bibliyografyası (Millî Folklor dergisi, Kış 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör