Gürcü Osman Paşa

Osmanlı Valisi

Ölüm
05 Eylül, 1803

19. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden (D. … - Ö. 5 Eylül 1803, Erzurum). Kapıcıbaşıydı. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nda mirimiran ve dalkılıç başbuğu olarak üstün hizmet gösterdiği için 1789/90’da kendisine vezirlik verildi. 1791/92’de Keşan’da oturdu. 1795/96’da Vidin Muhafızı, ardından Silistre Valisi, Temmuz-Ağustos 1798’de Anadolu Beylerbeyi, Şubat 1799’da Bosna Valisi, Nisan 1799’da Selanik Valisi ve sonra Rumeli Beylerbeyi olup muhafız sıfatıyla Berkofça’da oturdu. Nisan-Mayıs 1801’de Diyarbekir Valisi, Mayıs 1802’de Bosna Valisi oldu. Sonra Silistre’ye yine vali olarak atandıktan birkaç ay sonra Anadolu Beylerbeyi oldu. Ağustos-Eylül 1803’te Erzurum Valisi oldu ve 5 Eylül 1803’te orada öldü.

Gürcü Osman Paşa’nın özellikle Rumeli’de haylice hizmeti görülmüştür. Oğlu Ahmet Bey 1797/98’de Saray’a kapıcıbaşı oldu. Hazinedari Ibrahim Ağaydı.

KAYNAK:  Mehmed Süreyya / Sicill-i Osmanî (C. IV, s.1305, 1996).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör