Günsel Renda

Sanat Tarihçisi, Araştırmacı

Eğitim
Columbia Üniversitesi Barnard College Sanat Tarihi Bölümü

Sanat tarihi araştırmacısı. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji (Robert College) (1956), Columbia Üniversitesi Barnard College Sanat Tarihi Bölümü (1958) mezunu. Yüksek lisansını Washington Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünde “Mantegna’s Frescoes in the Eremitani Church in Padua” adlı tezle (1960) tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde asistan (1968) oldu. Doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde “Zübdetü’t Tevarih Yazmalarının Minyatürleri” adlı tezle (1968) Ord. Prof. Suut Kemal Yetkin danışmanlığında tamamladı. Aynı bölümde öğretim görevlisi olarak (1969-74) çalıştı. 1974’te Sanat Tarihi Bölümünde “Batılılaşma Döneminde Türk Resim Sanatı ve İlk Manzara Denemeleri” adlı tezle doçent, 1980’de “Ankara Etnoğrafya Müzesindeki Minyatürlü Yazmalar” adlı takdim teziyle profesör oldu. Lisans ve lisansüstü düzeyde sanat tarihi kuramları, Rönesans ve Barok sanatı, XVIII. ve XIX. yüzyıl Avrupa sanatı, Osmanlı minyatür sanatı, çağdaş sanatlar, XVIII. Ve XIX. yüzyıl Osmanlı mimarisi, Türk konut mimarisi, sanat sorunları ve çevre kültürü gibi çeşitli konularda dersler verdi.

Günsel Renda, Hacettepe Üniversitesinde öğretim üyeliği ile birlikte Sanat Tarihi Bölümü başkanlığı (1975-80), Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı başkanlığı (1985-95, 1995-), Kültür Bakanlığı Bakan danışmanlığı (1993-96), Hacettepe Üniversitesi Senatosu üyeliği (1998-) gibi idari görevlerde de bulundu. 1980-81 yıllarında Fulbright burslusu olarak ABD Smithsonian Institute ile çeşitli müze ve kitaplıklarda araştırma yaptı ve üniversitelerde konferanslar verdi. Çeşitli kuruluşlarda yayın, danışma ve görsel sanatlarla ilgili seçici kurul üyelikleri, koordinatörlük yaptı. L’Ecole Pratique des Hautes Etudes à la Sorbonne’da Osmanlı resim sanatı dersleri vermek üzere misafir profesör olarak Paris’e (1997) gitti.

Renda, 1991 İtalyan Kültür Ba-kanlığı Adelaide Ristori Ödülünü, 1992 Hacettepe Üniversitesi 1991-92 yılı içindeki başarılı bilimsel çalışmalar nedeniyle Takdir Belgesini, 1993 Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü Başkanı olarak Arkeoloji-Sanat Tarihi alanına yaptığı katkıları için Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ödülü ve plaketini, 1993’te Kültür Bakanlığından takdirname aldı. International Association of Art Critics (AICA), Fulbright Derneği, SANART, Türkiye’de Görsel Sanatları Destekleme Derneği (yönetim kurulu), Tarih Vakfı üyesidir. Yurtdışında ve yurtiçinde çeşitli üniversitelerde, elçiliklerde ve derneklerde mimari ve resimle ilgili İngilizce ve Türkçe konferanslar verdi, panel ve kongrelere katıldı, bildiri sundu. Makaleleri çok sayıda dergi, gazete, yıllık ve ortak kitapta  yayımlandı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Batılılaşma Döneminde Türk Resim Sanatı (1700-1850) (1977), Ankara Etnoğrafya Müzesindeki Minyatürlü Yazma ve Albümler (1980), Osmanlı Padişah Portreleri-Bir 19. Yüzyıl Albümü (A 19th Century Album of Ottoman Sultans’ Portraits, 1992), Padişah Portreler-Mevlâna Müzesi Albümü (1999), La Peinture Ottomane.

EDİTÖRLÜK: The Transformation of Culture-The Atatürk Legacy (1986), Woman in Anatolia / 9000 Years of the Anatolian Woman-29 November 1993-28 February 1994 (1993), Osmanlı Uygarlığı (Halil İnalcık ile).

ORTAK KİTAP: Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi (T. Erol ile, Türk Resminde Batılılaşma Yönünde İlk Dene-meler adlı bölüm, 1980), A History of Turkish Painting (Traditional Turkish Painting and the Beginnings of Western Trends adlı bölüm, O. Grabar, T. Erol, A. Turani, K. Özsezgin, M. Aslıer ile, 1987; La Peinture Traditionelle Turc et Le Debut des Influences Occidentales adıyla Fransızcası 1988; Die Traditionelle Turkische Malerei und das Einsetzen der Westlichen Einflüsse adıyla Almancası 1989), Masterworks of Man and Nature Preserving our Wold Heritage (1992), Türk Plastik Sanatlar Tarihi (K. Özsezgin, A. Atar, A. Katı ile, 1993), Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı (O. Aslanapa, M. Sözen, Ö. Bakırer, Z. Tanındı, G. Öney, Ş. Yetkin, Ü. Erginsoy, R. Arık ile, 1993), XIV-XVIII Yüzyıl Portolan ve Deniz Haritaları / Portolani e Carte Nautiche (S. Biadene, A. Dorigato, F. Çağman, B. Mahir, G. Romanelli ile, 1994), Mersin Evleri (1995), Yüzyıllar Boyunca Venedik ve İstanbul Görünümleri/Vedute di Venezia ed İstanbul Attraverso i secoli (1995), Dünya Kenti İstanbul / İstanbul-World City (1996), Ottoman Civilization.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör