Hüseyin Akyüz (Sosyolog)

Eğitim Sosyoloğu, Sosyoloji Profesörü, Akademisyen

Doğum
-
Eğitim
Ankara Üniversitesinde Eğitim Yönetimi – Psikoloji Bölümü

Eğitim sosyoloğu, akademisyen, sosyoloji profesörü. 1945 doğumlu. Ankara Üniversitesinde Eğitim Yönetimi – Psikoloji Bölümü (1971) mezunu. 1973’te araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı aynı bölümde Eğitim Sosyolojisi alanında doktora yaptı (1978), doçentliğe (1989) ve profesörlüğe (1994) yükseldi.

Makalelerini Milli Eğitim ve Kültür, Milli Eğitim, Milli Kültür, Türk Yurdu, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, Akademik Araştırmalar, Türkeli Gazetesi gibi gazete ve dergilerde yayımladı.

 

ESERLERİ:

 

Türk Eğitiminde Köy Enstitüleri Denemesi Üzerine Bir Araştırma (1978), Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavram ve Alanları Üzerine Bir Araştırma (1992), Türk Eğitimcileri I, (2001), Kutadgu Bilig’de Sosyo-Pedagojik ve Siyasal Söylemler (2002, 2018), Derinden Gelen Ses (2015), Kurumlar Sosyolojisi (2018), Eğitim Sosyolojisi (2018).

 

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007). 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör