Müftüzade Ahmet Paşa

Osmanlı Valisi

Doğum
-

19. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden. (D. ?, Silifke / İçel-  Ö. Mayıs 1824, Humus). Ahmet Paşa’nın Babası Silifke Müftüsüydü. İçel’de doğdu ve öğrenimini orada gördü. Sonra emirliğe heves edip İçel Mütesellimi (vali vekili) oldu. Yusuf Ziya Paşa, Mısır seferine giderken Eylül 1802’de kendisini mirimiran (sivil paşa) rütbesiyle İçel Sancağı Beyi ve Dimyat Muhafızı yaptı. O yılın sonunda vezir rütbesiyle Medine Muhafızı ve Cidde Valisi oldu. Ancak yollar kapalı olduğundan İçel’den ayrılamadı. Sonra Halep Valisi, 1806’da Konya Valisi, ardından Karadeniz Boğazı Muhafızı oldu. İçel ve İzmit kendisine ek görev olarak verildi; sonra Maçin Muhafızı oldu. 1808’de görevinden istifa ederek İçel’e döndü. Sonra yine orduya memur olup Tirnova ve Misivri Muhafızı oldu. 1810’da Adana ve Tarsus sancaklarıyla asker sevkine memur edildi. 1811’de Bozok (Yozgat) Mutasarrıfı, 1812’de Diyarbekir vilayeti maden emini, aynı yıl Ağustos 1812’de Mera Valisi, 1817’de Bursa ve Kocaeli Valisi, daha sonra Halep Valisi oldu.

Ahmet Paşa, Ocak 1818’de Kaptan-ı Derya yapıldı. Aynı yıl Ağustos ayında istifa ederek Bursa Mutasarrıfı olup, Ağustos 1819’da Bozok ve İzmit, 1820’de ikinci kez Diyarbekir, 1821’de Halep, ardından Urfa, 1822’de Aydın ve Saruhan (Manisa), Ocak 1824’te Kars ve hemen ardından Şam Valisi oldu. Mayıs 1824’te Şam’a giderken Humus’ta öldü.  Zengin, insaflı ve cesur bir kişiydi. Yakın akrabaları ile yanında hizmet edenlere Saray’da önemli görevler verilmiştir.

KAYNAK:  Mehmed Süreyya / Sicill-i Osmanî (C. I, s. 286/87, 1996). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör