Müftü Sibğatullah Efendi

Bilgin

Doğum
Ölüm
-

18.-19. Yüzyıl bilginlerinden (D. 1719, Diyarbekir - Ö. 1805). Küçük Ahmed Ağazâde Ebûbekir Efendi'nin oğludur. 1132 (M. 1719) yılında doğdu. Zamanının büyük ilim adamlarından savılan babasından ders aldı. Sonradan memlekete müftü oldu. "Lübb ül-Beyân" isimli eseriyle meşhur­dur. Şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey, "Kitâbü't Terâcüm"ünde Sibğatullah Efendi'yi övmüştür.

KAYNAK: Tşa, Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 238), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) ) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).  

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör