Günay Kut

Edebiyat Araştırmacısı, Araştırmacı

Doğum
05 Mayıs, 1939
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Edebiyat araştırmacısı. 5 Mayıs 1939, Aydın doğumlu. Aydın İlkokulu (1950), Aydın Lisesi (1956), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü “Şem’ü Pervane, Zati” adlı tezi ile (1961) bitirdi. Arap-Fars Dili ve Edebiyatı sertifikası aldı. Bitirdiği fakülteye asistan olarak girdi (1961). Doktorasını Chicago Üniversitesinde “Ali Şir Neva’i 1. Divan: Gara’ibü’s-Sıgar” tezi ile (1965-70) tamamladı. Bir ara Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu çalışmaları İstanbul Bürosu Sorumlusu (1978-88) oldu. 1981’de Boğaziçi Üniversitesine geçti. 1982’de “Heşt Bihişt: Sehi Bey Tezkiresi” tezi ile doçentliğe, 1988’de profesörlüğe yükseldi. 1988’den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

TDV İslâm Ansiklopedisi Yayın Kurulu, BÜ Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi Yayın Kurulu, TUBA Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Kurulu üyesi, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten Yayın Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Bunların yanı sıra BÜVAK Yayın Komisyonu Üyesi (1999-), Tarih Vakfı Pertev Naili Boratav Arşivi Yayın Komisyonu (1998-) üyesidir.

Edebiyat tarihine ilişkin makaleleri Belleten, Türklük Bilgisi Araştırmaları, Türk Dili, Kaynaklar, Dergâh, Türk Edebiyatı, Tarih ve Toplum, MÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi, İlmi Araştırmalar, Yeni Türkiye, Ludingirra, Simurg, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Çevren, Millî Kültür, İÜ Tarih Dergisi, Gösteri, Halk Kültürü dergileri ile yabancı dergilerde yer aldı. Yayın kurulu üyesi olduğu ansiklopedilerde maddeler yazdı, çeşitli bilimsel toplantılara bildiriler sundu, çalışma alanıyla ilgili sergiler düzenledi.

ESERLERİ:

Comtemporary Turkish Short Stories (1977), Heşt Bihişt The Tezkire by Sehi Beg (1978), Ormanda Yaşam / Das Leben im Wald (Mine Alpay ile, Almancaya çeviren: Zeynep Sayın, 1983), Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri (N. Bayraktar ile, 1984), Başlangıçtan Günümüze Kadar Büyük Türk Klasikleri “Divan Nazım ve Nesri” (F. İz ile, 1985), Başlangıçtan Günümüze Kadar Büyük Türk Klasikleri: “XV. Yüzyıl Divan Nazım ve Nesri” II (F. İz’le birlikte, 1985), Et-Terkibât fî Tabhi’l-hulviyyât / Tatlı Pişirme Tarifleri (1986), Tercüman Gazetesi Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Katalogu (1989), Orhan Şaik Gökyay / Hayatı ve Eserleri (1989), Mehmed Râ’if / Mir’âtı İstanbul: I. Cild (1996), Türk Lehçeleri Üzerine bir Deneme (Esra Karabacak ve Nesrin Altın ile, 1999), Muhibbî Dîvânı (girişi hazırlayan: Günay Kut, 2001), Şemsi Ahmed Paşa / Şeh-name-i Sultan Murad (N. Bayraktar ile, 2003), Nureddin Abdurrahman İbni Ahmed-i Câmî / Beşinci Taht: Yusuf ve Züleyhâ (Türkçeye Çeviren: Ali Nihat Tarlan, Yayına Hazırlayan: Günay Kut, 2003), Turkish Manuscripts in the Bodleian Library (Hazırlayan: Günay Kut, 2003), Alî Şîr Nevâyî / Garâ’ibü’s-sıgar (Hazırlayan: Günay Kut, 2003), Türkçe Astronomi Astroloji ve Matematik Yazmaları Kataloğu (H. Aynur, C. Üçer, F. Büyükkarcı Yılmaz ile, 2005).

HAKKINDA: TDE Ansiklopedisi (c. 5, 2004), TBE Ansiklopedisi (c. 2, 2001).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör