Davut Paşa

Osmanlı Sadrazamı, Devlet Adamı

Ölüm
20 Ekim, 1499
Diğer İsimler
Koca, Derviş

Devlet adamı, Sadrazam (D. ? - Ö. 20 Ekim 1499, Dimetoka). Arnavut kökenlidir. “Koca” ve “Derviş” unvanlarıyla da bilinir. Enderun’da yetişti. Fatih Sultan Mehmet döneminde Anadolu Beylerbeyliğine getirildi. Otlukbeli savaşında (1473) öncü birliklerin komutanlığını üstlendi, Boğdan  ve Macaristan seferlerine katıldı (1476). Rumeli Beylerbeyliğine atanarak (1478) Arnavutluk’un fethiyle görevlendirildi; Leş, Dergos ve Gölbaşı’nı ele geçirdi. İkinci Bayezid’in tahta çıkışıyla vezir, daha sonra da İshak Paşa’nın yerine sadrazam oldu (1482). Hersekzade Ahmet Paşa’nın tutsak düşmesi üzerine Memluklar’a karşı savaşan ordunun başına geçerek Adana ve Tarsus’u geri aldı (1487). Son Karamanoğlu artıklarını temizleyerek onları tutan Varsak Türkmenleri’ni Osmanlı yönetimine bağladı. Akkoyunlu Şehzadesi Göde Ahmet Bey’in İran’a kaçmasına göz yumduğu gerekçesiyle Sadrazamlıktan alınarak Dimetokaya sürüldü (1497). İstanbul’da kendi adıyla anılan semtte Davutpaşa Külliyesini yaptırdı. Osmanlı ordusunun Rumeli seferlerine çıkarken toplandığı Davutpaşa Ordugahı (Kışlası) da onun adını taşır.

20 Ekim 1499’da Dimetoka’da ölen Davut Paşa’nın cenazesi İstanbul’a getirilerek kendi adını taşıyan caminin türbesine gömüldü. İstanbul’da kendi adını taşıyan semtte 1485’te yaptırmış olduğu cami, imaret, medrese ve çeşmesi de vardır.

KAYNAK: Büyük Larousse 1986, sf.2913

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör