Sönmez Kutlu

İslam Tarihçisi

Doğum
20 Mart, 1963
Eğitim
Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Burç

İslâm tarihi ve mezhepler tarihi araştırmacısı. 20 Mart 1963, Aydıncık köyü / Refahiye / Erzincan doğumlu. Erzurum İmam Hatip Lisesi, Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1987) mezunu. Yüksek lisansını “Mürcie ve İtikadi Görüşleri” konulu teziyle 1990’da, doktorasını “Mürcie ve Horasan-Maveraünnehir’de Yayılışı” teziyle 1994’te AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. 1997’de doçent, 2003’te profesör oldu. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Avrupa Masası Komisyonu üyeliği, İlahiyat Fakültesi Avrupa Birliği Eğitim Koordinatörü (2003), Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekan yardımcılığı (vekaleten) ve öğretim üyeliği (1997-99) gibi görevleri de yürüttü.

Makalelerini Türk Yurdu, AÜ İlâhiyat Fakültesi, İslâmiyat, Gazi Üniversitesi Çorum İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Türk Yurdu, Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Teologya Fakultesinin İlmiy Curnalı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İslâmî Araştırmalar dergilerinde yayımladı. İslâmi Araştırmalar, Dini Araştırmalar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İslâmiyat gibi dergilerde yayın kurulu üyeliklerinde bulundu. TDV İslâm Ansiklopedisine maddeler hazırladı. Çeşitli toplantılarda bildiriler sundu, konuşmacı olarak yer aldı.

ESERLERİ:

Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri (2000), İslâm Düşüncesinde İlk Gelenekçiler (2000), İmam Mâturîdî ve Maturidilik / Tarihi Arka Plan-Hayatı-Eserleri-Fikirleri-Maturidilik Mezhebi (yayıma haz. 2003), Din Anlayışında Farklılaşmalar Türkiye’de Alevîlik-Bektaşîlik (2003).

ÇEVİRİ: Kummî ve Nevbahtî / Kitâbu’l-Makâlâti’l-Fırak ve Fıraku’ş-Şîa (Hasan Onat-Sabri Hizmetli ile, 2004).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör