Sedat Veyis Örnek

Yazar

Doğum
Ölüm
15 Kasım, 1980
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Yazar (D. 1928, Zara / Sivas - Ö. 15 Kasım 1980, Ankara). Ankara İlâhiyat Fakültesi mezunu. Dinler tarihi ve etnoloji dalında hazırladığı doktorasını Almanya’da Tübingen Üniversitesinde tamamladı. Dönüşünde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine öğretim üyesi olarak girdi, burada profesörlüğe yükseldi (1971) ve emekliye ayrıldı. Hikâye ve eleştirileri, Varlık ve Yeditepe dergilerinde yayımlandı. Oyunları çeşitli tiyatrolarda sahnelendi. Halkbilimi alanında yaptı araştırma ve icelemelerle tanındı.

Pertev Naili Boratav ile İlhan Başgöz’ün görevden alınmasından sonra Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde kesintiye uğrayan halkbilim araştırmaları ve eğitimi, 1961 yılında Nermin Erdentuğ’un öncülüğünde Antropoloji Bölümü’ne bağlı olarak kurulan Etnoloji Kürsüsü’nde devam ettirildi. Kürsünün gelişmesine iki bilim adamı büyük katkılarda bulundu; bunlardan birisi Orhan Acıpayamlı ve diğeri ise Sedat Veyis Örnek’ti.” (Prof. Dr. Remzi Demir)

ESERLERİ:

İNCELEME: Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki (1966), Etnoloji Sözlüğü (1971), 100 Soruda İlkelerde Din, Büyü, Sanat, Efsane (1971), Anadolu Folklorunda Ölüm (1971), Budun Bilim Terimleri Sözlüğü (1973), Türk Halk-Bilimi (1977), Geleneksel Kültürümüzde Çocuk (1979).

OYUN: Kurt (1964-65), Pirinçler Yeşerecek (1969).

KAYNAK: Yurt Ansiklopedisi (c. VIII, 1982-83), TDE Ansiklopedisi (c. 7, 1976-98), Atilla Özkırımlı / Türk Edebiyatı Ansiklopedisi (1982), Seyit Kemal Karaalioğlu / Resimli Türk Edebiyatçılar Sözlüğü (1982), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (c. 2, 2001), Remzi Demir - Doğan Atılgan / Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Türkiye’de Beşerî Bilimlerin Yeniden İnşası - Elli Portre (Ankara, 2008), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör