Sedat Çetintaş

Mimarlık Tarihçisi, Tarihçi, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Mekteb-i Sanâyi-i Nefîse (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Mimarlık tarihçisi, siyaset adamı (D. 1889, Malatya – Ö. 1965). Mekteb-i Sanâyi-i Nefîse’de (Güzel Sanatlar Akademisi) mimarlık öğrenimi gördü. Bir süre Bursa Belediyesi Fen İşleri Dairesinde çalıştı. Sonra İstanbulda Maarif Vekaleti Hars Müdürlüğü kadrosunda Türk eserlerinin rölövelerini çizme işlerini üstlendi. 1932 Chicago Sergisi için İstanbul Şehzâde Camii rölövelerini hazırlamakla görevlendirildi. Atatürk’ün yardımlarıyla Eski Eserler ve Anıtları Koruma Heyetini kurdu. İnceleme ve koruma çalışmalarının yanı sıra araştırma ve kazılarla da tanındı. 1940’lı yıllarda Maarif Vekaletinin rölöve bürosunun başında bulundu ve 1954’te buradan emekli oldu.

1957 seçimlerinde Demokrat Partiden milletvekili seçildi, 1960’a değin bu görevini sürdürdü. ve 27 Mayıs 1960 ihtilalinde partisinin diğer milletvekilleriyle birlikte Yassıada’ya gönderildi, daha sonra serbest bırakıldı. Tarihî eserlere zarar verilmesi veya yanlış onarımları konusunda gazete ve dergilerde pek çok makalesi çıktı. Rölöveleri İstanbul Teknik Üniversitesinde bulunmaktadır.

BAŞLICA ESERLERİ:

Saray ve Kervansaraylarımız Arasında İbrahimpaşa Sarayı (1939), Türk Mimari Anıtları: Osmanlı Devri: Bursa’da İlk Eserler (1946), Bursa Darüşşifası (1952), Sivas Darüşşifası (1953), Yeşil Cami ve Benzerleri Cami Değildir (1958).

HAKKINDA: M. Yeşim / Sedat Çetintaş (Yapı, 1943, sayı: 38, s. 13), Yurt Ansiklopedisi (c. VIII, 1982-1983), İstanbul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi (c. 3, 1983, s. 1475), Semavi Eyice / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 8, 1993, s.291-293).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör