Sebatî

Mutasavvıf, Şair

Ölüm
Diğer İsimler
Hafız Mehmed Sebâteddin (asıl adı)

Mutasavvıf, şair (D. 1846, Kot-kaşini / Şeki / Dağıstan - Ö. 1905, İstanbul). Asıl adı Hafız Mehmed Sebâteddin’dir. Ailesi 1850’de Kars’a göçtü. Anne ve babası burada ölünce Erzurum’a gitti ve Arapça, Farsça öğrendi. Kur’ân’ı hıfzetti (ezberledi). 1867’de Amasya’ya taşındı. Şeyh Hazma Nigârî’den Emsile, Tasavvurât ve Tasdîkat okudu. Bu zatın dersleri kesmesi sebebiyle Seyyid Mir Hasanü’l-Hüseynî’nin derslerine devam ederek icazetname (yeterlilik, diploma) aldı. Şeyh İsmail Şirvanî’nin damadı İsa Ruhî Efendi’nin tefsir (Kur’an-ı Kerim yorumu), hadis (Peygamber’in sözleri) ve usûl (başlangıç bilgisi) derslerine devam etti. Amasya’da otuz yedi yıl Şirvanî türbedarlığı ve imamlık yaptı. Ölüce Şirvanî türbesinin civarında toprağa verildi. Dîvan’ı 1905’te İstanbul’da basıldı.

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör