Süruri Paşa

Osmanlı Devlet Adamı, Devlet Adamı, Hukukçu

Doğum
Ölüm
-

Osmanlı devlet adamı, hukukçu (D. 1827, İbradı / Antalya – Ö. 1890). Valiliklerde bulunmuş ve Midhat Paşa yargılanırken eleştirilere uğramış bir vezirdir. Babası oranın hocalarından Şeyh Hacı Nazif Efendi’dir. Antalya medreselerinde okudu. Müderris, sonra Kadı oldu ve oradan idare işlerine geçerek Kazasker iken Vezir olmuştu. Mutasarrıflıklarda bulunduktan sonra Trabzon, Sivas ve Konya’da Valilik etti. İkinci Abdülhamid’in güvendiği zalim Paşalardan biri idi. Midhat Paşa’yı yargılayan mahkmede Reisliği o yapmış ve aldığı emirlere göre hükümler vermişti.

Bu zatın oğlu Nazif Süruri, edebî yazıları ve şiirleri ile olduğu kadar hafiyeliği ile de şöhret bulmuştur. Şûra-yı Devlet Azasındandı. Muhtelif gazete ve mecmualarda epeyce düzgün yazıları ve şiirleri neşredilmişti. Nazif Süruri, 1908 İnkılâbından sonra zararlı görülen yazılarından dolayı memleketi olan İbradı’ya sürülmüştür.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör