Süleyman Vehbi

Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
25 Eylül, 1921
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)
Diğer İsimler
S. Vehbi

Şair ve yazar (D. 1864, İstanbul - Ö. 25 Eylül 1921, İstanbul). Ürünlerinde S. Vehbi imzasını da kullandı. Dönemin ünlü devlet adamlarından eski Maarif Nazırı (Milli Eğitim Bakanı) Münif Paşa’nın oğludur. Galatasaray Sultanisi (Lisesi, 1880), Mülkiye Mektebi yüksek kısmı (Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1882) mezunu. 1883’ten itibaren Galatasaray Sultanisinde öğretmenlik, Maarif Nezareti Muayene ve Teftiş Encümeninde üyelik ve başkatiplik görevlerinde bulundu. Burada Meclis-i Kebîr-i Maarif başkâtipliğine kadar yükseldi. Hayatının son dönemi sürekli hastalık içinde geçti. Son görevindeyken hastalığının devam etmesi nedeniyle 1919’da malûlen emekliye sevk edildi. Şişli Fransız Hastanesinde öldü. İstanbul Okmeydanı Mezarlığına gömülmüştür.

ESERLERİ:

ROMAN: Haşim Bey yahut Münasebetsiz İzdivaç (1886), Nedîme yahut Düğün mü Matem mi? (1892).

ŞİİR: Ah ü Enin (1888).

DENEME: Fransızca Mütalaatım (1306 / 1899).

ÇEVİRİ: Peter Schlemihl’in Sergüzeşt-i Garîbi yahut Gölgesini Satan Adam (Adalbert de Chamisso’dan, 1892).

KAYNAKÇA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), TDE Ansiklopedisi (c. VIII, 1998), TBE Ansiklopedisi (2. bas. c. 2, 2003), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör