Ahmet Vehbi Ecer

İlahiyatçı

Doğum
08 Ağustos, 1935
Ölüm
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Burç

İlâhiyatçı (D. 8 Ağustos 1935, Bor / Niğde – Ö. 2014, Niğde). Bor Ortaokulu (1950), Niğde Lisesi (1955), Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1959) mezunu. “Osmanlı Tarihinde Vehhabi Hareketi” konulu teziyle aynı fakültede İslâm Tarihi kür­süsünde doktorasını verdi (1976). Bir süre Vakıflar Genel Müdürlüğünde memurluk (1951-62), Kayseri İmam-Hatip Lisesinde öğretmenlik ve müdür yardımcılığı (1962-65) yaptı. Radyo ile Eğitim Merkezinde görev aldı (1965-66). Aynı yıl Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsüne geçti. 1982’den sonra Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi adını alan bu yükseköğrenim kuruluşunda İslâm Mezhepleri Tarihi öğretim görevlisi ve müdür yardımcısı olarak çalışıp yardımcı doçent iken 1999 yılında emekli oldu. Bu süre içinde kendisine Bakanlıkça Bağdat’ta inceleme-araştırma gö­revi (1970-71) verildi. 1993’te araştırma yapmak ama­cıyla İngil­tere’ye gönderildi. 2014’te Niğde’de vefat etti.

Makaleleri 1952’den itibaren Niğde ve Bor yerel gazeteleri ile Türk Kültürü, Millî Kültür, Yeni Şafak, Töre, Erciyes, İslâm Medeniyeti, Kültür ve Sanat, Türk Dünyası vb. gazete ve dergiler ile üniversite yayın organlarında yayımlandı. Ansiklopedilere maddeler yazdı. Bilimsel toplantılara katıldı. Konferanslar verdi, radyo ve televizyonlarda konuşma­lar yaptı. Çalışmalarıyla çeşitli kuruluşlardan teşekkür belgesi ve plaketler aldı. İLESAM ve Kayseri Türk Ocağı Derneği üyesidir.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: İmanın Akıl ve İlimle Münasebeti (1963), İslâm Mezhepleri Tarihi (M. Öz ve A. İlhan ile, 1977), Türk Din Bilgini Maturidi (1978), İslâm Mezhepleri Tarihine Giriş (1980), İyilikte Yarışmak (1983), Üç Tebliğ (Osmanlı Tarihinde Vehhabi Hareketinin Sebep ve Sonuçları, İbni Sina’nın Batıda Tanınması, Osmanlı Yönetiminde Mekke Şeriflerinin Statüleri ve Bab-ı Âlî ile İlişkileri, 1985), Tarihte ve Günümüzde İhvanü’l Müslimîn Örgütü (1992), İlk Osmanlı Kadısı Dursun Fakih (broşür, 1996), Laiklik Din ve Türkiye (Ü. Günay - H. Güngör ile, 1997), Atatürk’ün Din ve İslâm Dini Hakkındaki Görüşleri (broşür, 1998), Toplumsal Değişme Tasavvuf Tarikatlar ve Türkiye (Ü. Günay ile, 1999), İslâm Tarihi Dersleri-I - II (2. bas. 2000), Tarihte Vehhabi Hareketi ve Etkileri (2001), Dinimiz İçin Dilimiz (2001), XIII ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri Kültür ve Tarihi (2001), Zararlı Dinî Faaliyetler ve Amaçları (2004), İslâm Tarihinde Üç Olay (2004).

ÇEVİRİ: İmanla İlgili Kırk Hadis (1960).

KAYNAK: Emin Arısoy / Şiirde Bor ve Bor Şairleri Antolojisi (1961), Ali Başoğlu / Dr. A. Vehbi Ecer’le Bir Sohbet (Kayseri Haber gazetesi, 9.3.1985), İsmail Özmel / Dünden Bugüne Niğdeli Şair ve Yazarlar (1990), Who’s Who in Turkey? (1999), Abdullah Genç / Ahmed Vehbi Ecer, Hayatı Eserleri (EÜ İlâhiyat Fakültesi Lisans Tezi, 2001), Alim Gerçel / Ahmet Vehbi Ecer’in Yayın Hayatımıza Kazandırdıklarına Genel Bir Bakış (Erciyes Dergisi, Mart 2001), Alim Gerçel / Erciyes Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Vehbi Ecer’in Eseri: Tarihte Vehhabi Hareketi ve Etkileri (Yesevi dergisi, Ekim 2001, sayı: 94), Hasan Avni Yüksel / Ahmet Vehbi Ecer’den Üç Eser (Erciyes dergisi, Temmuz 2002), Müjgân Üçer / XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri Kültür ve Tarihi (Erciyes Der­gisi, sayı: 301, Ocak 2002), M. Metin Karaörs / Değerlendirmeler (Türk Dili dergisi, sayı: 610, Ekim 2002) - Dinimiz İçin Dilimiz (Erciyes dergisi, Aralık 2002), Kadir Özdamarlar / Ahmet Vehbi Ecer ve Dinimiz İçin Dilimiz (Kayseri Türk Ocağı dergisi, Eylül 2003), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (10 cilt, 2006, 2. bas. 2007, 11. cilt: 2009), TYB Kültür ve Sanat Yıllığı (2015).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör