Süleyman Tevfik

Gazeteci, Yazar

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Süleyman Tevfik Özzorluoğlu

Gazeteci-yazar (D. 1861, İstanbul - Ö. 1939, İstanbul). Mabeyin (Saray) kâtiplerinden Zorluzade Hacı (Aziz) Hüsnü Bey’in oğludur. Şair ve yazar Halide Nusret Zorlutuna ile şair ve yazar İsmet Kür yeğenleridir. Özel dersler alarak iyi bir öğrenim gördü. Arapça. Fransızca, Farsça, İtalyanca öğrendi, 1881 yılında Antep’te Fransızca öğretmenliği yapmaya başladı. Daha sonra Halep ve Selanik’te çeşitli memurluklarda bulundu. 1897’-de Osmanlı-Yunan Savaşı’na Sabah gazetesi muhabiri olarak katıldı. 1906’da Meclis-i Kebir-i Maarif üyeliğine atandı. Gazeteciliğe Cumhuriyetten sonra da devam ederek çeşitli gazete ve dergilerde yöneticilik yaptı. Döneminin en üretken yazarlarından biri olarak din, edebiyat, folklor, tarih, yemek kültürü ve dil konularında yüz elliden fazla telif ve çeviri eser verdi. Ayrıca halk öykülerini yeni harflerle ilk yayımlayanlardan biri oldu.

ESERLERİ:

GEZİ-ANI: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye ve Yunan Muharebesi (Abdullah Zühtü ile, 1897), Tesalya’da Bir Cevelan ve Dört Aylık Seyahatim (1897).

HALK ÖYKÜSÜ ve MASALI: Şah ile Aşık (1917), İncili Çavuş (1918), Baba Hasan’ın Sihirbazlığı, (Doğu Masalları) (1923), İskender’in Aynası (1923), Şehzade Cihangir (1923), Şahreman Hikâyesi (1925, yeni bas., 1931), Bolu Bey’inin Gelini (Türk Masalları, 1925), Arzu ile Kamber (1930), Asuman ile Zeycan (1930), Ferhat ile Şirin (1930), Derdiyok ile Zülfü Siyah (1930), Hurşit ile Mahmiri (1930), Elif ile Mahmut (1930), Leyla ile Mecnun (1930), Melek Şah ile Güllü Hanım (1930), Razmihan ile Mahfiruze (1930), Seyfilmülûk (1930), Köroğlu (1930), Yusuf ile Züleyha (1930), Avcu Behram (1931), Behmen Şahın Hikâyesi (1931), Hayber Kalesi Gazası ve Fethi (1931), Mahanın Felaketleri (1931), Çoban Kızı Ayşe (1931), Sihirbaz Sultan (1931), Şah İsmail (1931), Yemlihanın Karısı (1931), Esirci Şahin (1931), Veysel Karani Hikâyesi (1933), Kerbelâ (1933), Dürrü Yekta (1933), Gül ile Sitemkâr (1933), Tahir ile Zühre (1936).

DERLEME: Âşık Ömer Divanı (1932), Yunus Emre Divanı (1937).

DİĞER ESERLERİ: Kendi Kendine Konservecilik (1918), Güzel Mektup Numuneleri (193?), Letaif Cüzdanı (1930), Kahraman Katil (1930), Yedi Âlimler (1931), Muhiddini Arabi Ta’birnamesi, (Latin Harfleriyle, 1932), Yeni Mektup Örnekleri (1932), Serencam (1933), Vasiyetname (1933), Hürriyet ve Mahmure, Kamil’ul- Kelam ve Bânû Cihan (1997), Tutîname (1997).

KAYNAK: TDE Ansiklopedisi (c. VIII, 1998), M. Sabri Koz / “19. ve 20. Yüzyıllarda İki Fıkra Derleyicisi: Mehmed Tevfik ve Süleyman Tevfik” (Müteferrika, Kış 1994), Dücane Cündioğlu / “Türkçe Kur’an Çevirilerinin Siyasî Bağlamında Bir Kur’an Mütercimi: Süleyman Tevfik” (Müteferrika, Yaz 1998), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör