Sami Paşa (Farukî)

Asker, Devlet Adamı, Bürokrat

Asker, bürokrat, devlet adamı (D. 1861, Bağdat – Ö. 1911, Şam). Meşrutiyet ihtilalinden sonra Zaptiye Nazırlığında ve Ayan Âzalığında bulunmuş olan Ferik Sami Paşa, Harbiyeden 1887’de Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olmuştu. Uzun müddet Berlin Elçiliği askeri ataşeliğinde bulundu. Sonra Yemen harekâtlarında görev aldı. 

Meşrutiyetten sonra Zaptiye Nazırı ve Âyan Âzası oldu. Dürzilerin isyanını bastırmak için Havran’a gönderilen ordunun başında muvaffakiyetle hizmet görmüş ve hastalanarak dönerken Şam’da vefat etmiştir.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör