Gülşen Seyhan Alışık

Dil Bilimci

Doğum
31 Temmuz, 1964
-
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Dilbilimci. 31 Temmuz 1964 doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1984) mezunu. Yüksek lisansını (1986) “Kadı Burhaneddin Divanı (181-211. Sayfaların Dizini)” başlıklı teziyle, doktorasını (1990) ise “Köroğlu Destanı (Azerbaycan Varyantı)” başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi SBE’de tamamladı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü (1985-2001) ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Anabilim Dalı’nda görev yaptı. Londra Üniversitesi School of Oriental and African Studies Near & Middle East Department (1991-93) ile Azerbaycan İlimler Akademisinde (1991) misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak bulundu. Makaleleri Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar, Türkoloji, Modern Türklük Araştırmaları adlı dergilerde yayımlandı. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bildiri sundu.

ESERLERİ (Araştırma-İnceleme):

Nâm-ı Haķ Metin-Tercüme- Dizin Tıpkıbasım Doğu Türkçesi Araştırmaları Dizisi I. (2002), Şeybânî Han Risâle-i Ma‘ârif İnceleme-Metin-Tercüme-Notlar-Dizin, Ubeydullah Han Dîvân-ı Hikmet İnceleme – Metin - Dizin.

Ayrıca ders kitapları da vardır.

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör