Sofi Huri

Çevirmen, Yazar

Eğitim
Gaziantep Amerikan Koleji

Yazar ve çevirmen (D. 1897, Halep – Ö. 1983, Atina). Hıristiyan ve Arap bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Gaziantep Amerikan Kolejinden mezun olduktan sonra İngiltere Cambridge’e gitti. Türkiye’ye dönüşünde Amerikan Bord Neşriyat Dairesinde 1923 yılında işe başladı ve aynı yerde 1970’e kadar çalıştı. Kırk yedi yıllık çalışma hayatında Red House Sözlüğü’nün editörlüğünü yaptı, pek çok telif ve tercüme eseri yayımladı. Hepsi iyi seviyede olmak kaydı ile Türkçe, Arapça, Ermenice, Yunanca, Latince, Fransızca ve İngilizce dillerine hâkimdi. Sonradan Müslüman olan Sofi Huri’nin Yunanlı eşi ile kısa süren evliliğinden bir oğlu ve bir kızı vardır. Bu çocuklarından torunları da bulunuyor. Atina’da kızının ve oğlunun yanında vefât etti.

Huri, 1932 yılını İngiltere’de, Birmingham civarındaki Woodbrook grup kolejinin birinde ilâhiyat ve felsefe incelemeleriyle geçirdi. Burada ömrü boyunca unutamayacağı dünya çapında bir filozof olan Doğunun efsanevî lideri Gandhi’yi tanıdı. Herkesin sevip saygı duyduğu barış adamı Gandhi, o kış Londra’da bulunuyordu. Sofi Huri’nin feyiz aldığı ikinci kişi ise ilâhiyatçı ve müsteşrik Dr. Randel Harris’tir. James Randel Harris (1852-1938) Cambridge mezunlarından bir İngiliz bilgindi. Sofi Huri’nin başta Kitab-ı Mukaddes ve diğer kutsal kitaplar hakkında geniş araştırmaları yayımlanmıştır.

“Sofi Huri, şuuraltında kuvvetli bir şekilde yer eden çocukluk yıllarına döndüğü zaman babasının Mevlevî dostlarını hatırlar. Özellikle papaz olan babası ile Mevlevî Şeyhi’nin karşılıklı ziyaretleşmeleri sırasında yaşanan müsamahanın güzelliğini ömrü boyunca unutamaz. Sofi Huri’nin seneler sonra İslâm’ı seçişinde bu engin hoşgörünün payı vardır.” (Mehmet Nuri Yardım)

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME-BİYOGRAFİ: Râbiat-ü’l Adviye, İbrahim Bin Edhem, Hz. İsa’nın Hayatı, Kitab-ı Mukaddesten Hikâyeler, İmân Kurtuluş Yolu, Şu Yanan Hercai Menekşeler, Yeni Kardeş, Ana Babalara Mahsus Terbiyevî Dersler, Eğitimin Gayeleri, Ken’an Rifâi ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık (Sâmiha Ayverdi, Safiye Erol ve Nezihe Araz ile, ilk baskı 1953, 5. bas. 2003).

ÇOCUK KİTABI: Küçük Tavşan, Geveze Ördek, Elma Bahçesi, Futbolcu Fil, Okulda Dirlik Evde Birlik, Faydalı Oyun, Esat Dayı’nın Kurabiyeleri, Uykucu Sami, Aferin Özcan’a.

ÇEVİRİ: Kırmızı İskarpin (Maj Lindman’dan), Florence Nightingale (İnes N. M. C. Fee’den), Kalp Huzuru (Dr. Joshua Loth Leebman’dan), Mağlupların Zaferi (Suzan Claspell’den), Herkesin Aradığı (Rebecca Beard’dan), Gandhi, Kılıçsız Mücahit (Jeannette Eaton’dan), İslâm’da Dinî Tefekkürün Yeniden Teşekkülü (M. İkbal’den), Sind Halk Şiirinde Hallac-ı Mansur (Prof. Dr. A. Schimmel’den), Kebir’den Seçmeler (Rabindranath Tagore’den), Eğitimin Gâyeleri (Alfred North Whitehea’dan), Sinan Okulda (Kathsyn ve Byron Jackson’dan), Mızmız Tavşan (Helen ve Alf Evers’ten), Maskara Maymun (Helen ve Alf Evers’ten), Ayhan’ın Sordukları (Dorothy W. Andrew’den), Yiğitlik Buna Derler (Armstrong Sperry’den), Allah Hakkında (Florence Marry Fitch’ten), Kuzunun Şapkası (Marry G. Phillips’ten), Kısa Hikâyeler (Jane Werner’den), O Bir Müneccim (Henry Van Dyke’dan), Nerde Sevgi Orda Allah (Leo Tolstoy’dan), İnsan Ne ile Yaşar (Leo Tolstoy’dan), Allah Hakkında (Florence Marry Fitch’ten), Sonsuz Fedâkarlık-Florance Nightingale’in Hayat Hikâyesi (Cecil Woodham Smith’ten), Elma Bahçeleri (Emily Taft Douglas’tan), Mehmet ile Meral-Her İşte Allah, Şengiller Neden Şen, Fen Çocuğu (Augusta Stevenson’dan), Bir Köyün Uyanışı (Necme Necefi-Helen Hinckley’den), Duayı Öğrenme Yolunda (Mary Alice Jones’tan), Allah’ı Tanıma Yolunda (Mary Alice Jones’tan), Akıllı Keyt (Dorris Gates’ten), T. Tembarom (Francis Hodgson Burnett’tan), Yiğit Genç Kız (Augusta Stevenson’dan), Luiza Kahraman Kız (Cornelia Meigs’ten), Vahşetin Çağrışı (Jack London’dan).

HAKKINDA: Sâmiha Ayverdi-Safiye Erol-Nezihe Araz-Sofi Huri / Ken’an Rifâî ve 20. Asrın Işığında Müslümanlık, Nihad Sâmi Banarlı / Edebiyat Sohbetleri (2004), Mehmet Nuri Yardım / Sofi Huri’nin Tasavvuf Dünyası (Kitap-Haber, Eylül-Ekim 2004).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör