Sıtkı Gök

Şair

Doğum
Ölüm
24 Şubat, 1961
Diğer İsimler
Hacı, Sarı Hoca, Sarı Molla

Şair (D. 1900, Sorgun / Yozgat - Ö. 24 Şubat 1961, Sorgun / Yozgat). Asıl adı Hacı’dır. Sıtkı takma adını da kullandı. Sarışın ve imam oluşundan dolayı Sarı Hoca ve Sarı Molla adlarıyla anıldı. Yozgat’ın bütün köylerini, Amasya, Zile, Turhal, Kayseri, Sivas, Elazığ ve ilçesi Palu ile diğer doğu illerini gezdi ve bu yörelerde de adını duyurdu. Beş yaşlarında köyde Kur’an kursunda okudu. Köy imamından Kur’an öğrendi. On yaşında hafız oldu. Babası ölünce, evin geçimini sağlamak için köyde sığır çobanlığı yaptı. Daha sonra Yozgat’a kaçarak iki yıl burada çeşitli işlerde çalıştı. Ardından Konya’ya gitti. Müftü Hasan Efendi’den Arapça öğrendi.

Başta Yozgat olmak üzere, birçok yörede söylediği kasidelerle tanındı. Doğaçlama yeteneği kuvvetli, özel sohbetlerinde hazır cevap bir dervişti. Rahat ve akıcı bir söyleyişe sahip olduğu şiirlerinde tarikatla ilgili kelime ve terimlere sıkça yer verdi. Şiirinin kaynaklarını ayet ve hadisler oluşturdu. Dinî konuların yanında, tabiat sevgisini, sosyal konuları da işlediği şiirlerini 5,7,8 ve 11’li hece ölçüsüyle, ilahî ve koşma tarzında yazdı. Pir Sultan Abdal, Âşık Sümmânî, Bardızlı Âşık Nihânî ve Âşık Dindârî’den etkilendi. Müftü Hasan Coşkun’dan ilim ve feyz aldı. En son yazdığı şiir “Vasiyetnâme”sidir. Şiirlerini, Arapça el yazısıyla yazdığı bir defterde topladı. 1952 yılında otuzun üzerinde şiirinin yer aldığı ilk şiir kitabını Dini ve Ahlâki Şiirler adıyla yayımladı.

“Dili ağdalı sayılmaz. Şiirlerinde daha çok tarikatla ilgili kelime ve terimler yer alır. Rahat ve akıcı bir söyleyişi vardır. Şiirinin kaynakları Kur-an, ayet, hadistir. Dini ve tasavvufi konuların yanında, tabiat sevgisini, sosyal konuları işleyen şiirleri de vardır. Heceyi kusursuz ve bütün şiirlerinde kullanmıştır. Şiirleri; 5,7,8 ve ll’li hece ölçüsüyle, ilahi ve koşma tarzında yazılmıştır. Şiirlerinde derin bir dünya ve ahiret görüşü mevcuttur. Hemen her konuyu ustalıkla işlemiştir.” (Durali Doğan)

HAKKINDA: Durali Doğan / Yozgatlı Şair ve Yazarlar Ansiklopedisi (2005).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör