Sırrî Mehmed Efendi

Şair

19. Yüzyıl şairlerinden. Diyarbekirli Sırrî Mehmed Efendi, ermiş sayılan bir zatın oğlu olup memleketinden göç ederek Eski Zağra'ya yerleşmişti. 1244'de (1828/29) sefer için İstanbul'a giderken Varna'da vefat etmiştir. Mehmed Süreyya, onun için "Fazıl, zeki, kavrayışlıydı" der.

KAYNAK: Mehmed Süreyya / Sicill-i Osmanî (c. III, s. 14, 1996), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör