Süleyman Kaya

Tasavvufçu

Doğum
Ölüm
17 Mart, 2005

Tasavvufçu (D. 1920, Cizre / Şırnak – Ö. 17 Mart 2005, Ankara). Son dönem Nakşî-Kadirî şeyhlerindendir. İlköğrenimini Cizre’de, liseyi Diyarbakır’da tamamladı. Küçük yaşta bağlandığı Mevlâna Hâlid’in baş halifesi Osman Sirâcüddîn et-Tavîlî torunu Şah Muhammed Ali Hüsâmüddîn’in halifesi Cizreli Seyyid Muhammed Kadrî Hazîn’in sohbet ve eğitiminde yetişerek icazet (yeterlilik) aldı. Üstadı tarafından naib ((vekil) seçildi ve “Çelebî” diye nitelendirildi. Müfettiş olarak emekliye ayrıldığı Devlet Demiryollarındaki otuz yıllık memuriyeti esnasında yurdun değişik bölgelerinde maddi manevi hizmetlerde bulundu. Muhammedî meşrep, ahlâk ve neşesi içerisinde irşad (Hak yolunu gösterme) faaliyetlerini sürdürdü. On yıl süren kısmi felç rahatsızlığının ardından vefat etti.

Şah Hüsâmüddîn’in Cizre’deki halifesi Şeyh-i Meczûb Muhammed Saîd Seyfüddîn’in (ö. 1913) tek yazma nüsha halindeki Muhtasaru’s-Sülûk ve’l-İhsân adlı eserini gün yüzüne çıkardı. Bu eserin zengin dipnotlardaki açıklamalar eşliğinde eseri İhsan Yolu adıyla dilimize çevirerek (1973) yayınladı. Daha sonra bu eserle beraber, Seyyid Kadrî Hazîn’e ait Dîvân-ı İrfân Hayret-i Hayrân’ı açıklamalar eşliğinde dilimize çevirerek, ikisini bir ciltte Gönül Sultanları ve Hak Sohbetleri adıyla yayımladı (5. bas. 2004).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör