Süleyman Fehmi

Devlet Adamı, Eğitimci

Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

Devlet adamı, eğitimci (D. 1872, Delvine / Arnavutluk – Ö. 1935, Tiran / Arnavutluk). Yanya Rüştiyesi (ortaokul), Mülkiye Mektebi idadî (lise) ve yüksek (Siyasal Bilgiler Okulu, 1899) kısımlarını bitirdikten sonra İçişleri ve Maarif bakanlıklarında çalıştı. 1901’de İstanbul İdadîsi (lise) ve 1905’te Galatasaray Sultanîsi (lise) edebiyat öğretmenliğine atandı. 1916’da Mahallî İdareler genel müdürü oldu. Arnavutluk’un bağımsızlığından sonra bu ülkeye gitti. Arnavutluk’ta birkaç dönem çeşitli bakanlıklarda bulundu. Kral Zogo’nun başbakanı iken Tiran’da bir Arnavut terörist tarafından öldürüldü. Edebiyat adlı eseri üç kez basıldı (1909, 1910, 1912).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör