Muzaffer Sarısözen

Folklor Derlemecisi, Müzisyen

Doğum
Ölüm
04 Ocak, 1963

Folklor derlemecisi, müzisyen (D. 1899, Sivas - Ö. 4 Ocak 1963, Ankara). İlkokulu Sivas’ta okudu. Sivas Lisesinin 8. sınıfındayken Çanakkale Savaşına katılmak için öğrenimini tamamlamadı. Savaştan sonra (1922) Sivas’ta Türkçe ve müzik öğretmenliği yaptı. Sivas Valiliği tarafından Darülelhan (Konservatuvar)’da keman eğitimi alması için İstanbul’a gönderildi (1925). Öğrenimini tamamladıktan sonra Sivas’a dönerek çeşitli okullarda müzik öğretmenliği yaptı.

İlk resmi derlemesini, 1937’de Ankara Devlet Konservatuarı adına derleme yapmak üzere Sivas’a giden H. B. Yönetken ve beraberindeki araştırmacılarla birlikte yaptı. Ertesi yıl Konservatuar’da Folklor Arşivi şefliğine getirildi. 1940’ta Ankara Radyosu “Yurttan Sesler Topluluğu” korosunu kurdu ve yönetti. İzmir (1953) ve İstanbul (1954) radyolarında da aynı koroları kurdu. 1962’de geçirdiği prostat ameliyatı sonrasında öldü. Ankara Cebeci Asri Mazarlığında toprağa verildi.

Makalelerini; Duygu ve düşünce, Çorumlu, Ülkü, Radyo, Güzel Sanatlar, Köy Postası, Türk Folklor Araştırmaları dergileri ve Ulus gazetesinde yayımladı. Meslek yaşamı boyunca halk müziği ve oyunları alanında derlediği malzeme ile büyük bir belgelik oluşturdu. Halk türkülerinin derlenmesi sırasında yaklaşık 9000 türküyü el yazısı ile fişlere aktardı. Sarısözen, ilk Türk Halk Müziği toplu çalışmalarına başladığı yıllarda bağlamaların ses perdelerinin eşit olmasını sağlamaya çalışıp, koma seslere ayrı numara verdi.

1949-50 yıllarında İtalya ve İspanya’da yapılan halk oyunları şenliklerine Türkiye’den ilk kez halk oyunları ekipleri Sarısözen’in başkanlığında gönderildi ve büyük başarı sağladı. 1952 yılında bir bankanın kurduğu halk oyunlarını yayma ve yaşatma kurumunda da önemli görevlerde bulundu.

Özellikle halk müziğine ilişkin görüşlerini çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlayıp, genç kuşağı halk müziğinin derlenmesi, araştırılması ve tanıtılması konusunda özendirmeye çalıştı. 4 Ocak 1963'te Ankara'da vefat etti ve orada toprağa verildi

ESERLERİ (Derleme):

Seçme Köy Türküleri (1941), Yurttan Sesler (1952), Türk Halk Musikisi Usulleri (1962).

HAKKINDA: Alpaslan Ayral / Muzaffer Sarısözen (1995), Nail Tan / Muzaffer Sarısözen ve Türk Folklorundaki Yeri (Sivas Folkloru, sayı: 61, 1978), TBE Ansiklopedisi (2001),  İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör