Özkul Çobanoğlu

Edebiyat Araştırmacısı, Araştırmacı

Doğum
Eğitim
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Edebiyat araştırmacısı. 1961, Ayvalık / Balıkesir doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Ayvalık’ta, Cumhuriyet İlkokulu ve Ayvalık Lisesinde tamamladı. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1989-92 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu tarafından görevli olarak gönderildiği Amerika Birleşik Devletleri Indiana Üniversitesi Folklor Enstitüsü yüksek lisans programından “The Relationships Between Oral Forms of Folklore and Mediated Performances in the Cult of Çakıcı Mehmet Efe” adlı teziyle mezun oldu. 1990-91 Indiana Üniversitesi Folklor Enstitüsünde araştırma asistanı olarak görev yaptı. 1992-96 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programını “Aşık Tarzı Şiir Geleneği İçinde Destan Türü Monografisi” adlı doktora tezini hazırlayarak tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalına (1997) yardımcı doçent unvanı ile öğretim üyesi olarak atandı. Doğu Akdeniz Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. “Türk Halk Kültüründe Memorat Türü Üzerine Bir Tahlil Denemesi” adlı tezi (1998) ile doçent oldu, 2000 yılında Türk Halkbilimi Anabilim Dalı başkanlığı görevini üstlendi. 2001’de Kosova Priştina Üniversitesi Türkoloji Bölümünde Türk uygarlığı ve dilbilime giriş dersleri verdi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalında ve Özbekistan Taşkent Üniversitesi Şarkşinaslık Fakültesi Türkoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş çok sayıda bildirisi, ansiklopedi maddeleri ve hakemli dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleleri vardır. Makalelerini, Türk Kültürü, Millî Folklor, Journal for Cypriot Studies, Türk Dünyası İncelemeleri, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, HÜ Türkoloji Araştırmaları, Yeni Türkiye, Folklor ve Edebiyat, Doğu Akdeniz Türkoloji, Erdem dergilerinde yayımladı. Türk Dünyası Edebiyat Tarihi Ansiklopedisi için madde yazdı. Millî Folklor ve Folklor ve Edebiyat dergilerinde çevirileri yayımlandı.

ESERLERİ:

Prof. Dr. Umay Günay Armağanı (Metin Özarslan ile, 1996), Prof.Dr. Dursun Yıldırım Armağanı (Metin Özarslan ile, 1998), Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş (1999), Âşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü (2000), Türk Halk Kültüründe Memoratlar (2001), Türk Dünyası Kültür Ekolojisi ve Atasözleri (2001), Türk Epik Destan Geleneği Araştırmalarına Giriş (2001). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör