Rûmî

Şair

Ölüm
06 Mayıs, 1889
Diğer İsimler
Mehmet Muhyittin

Şair (D.? – Ö. 6 Mayıs 1889, İstanbul). Ergani Emanetinde; Ergani, Urfa ve Mardin mutasarrıflıklarında ve Edirne Maliye müfettişliğinde bulundu. Rumeli Beylerbeyliği payesini aldı. Dîvançe’si Millet Kütüphanesindedir.

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör