Ruhi Özcan

İlahiyatçı

Doğum
Ölüm
Eğitim
Bağdat Üniversitesi İlâhiyat Bölümü, Bağdat Üniversitesi Edebiyat Bölümü

İlâhiyatçı (D. 1945, Pınarbaşı Köyü / Bayramiç / Çanakkale - Ö. 1986, Akşehir / Konya). İstanbul İmam Hatip Okulu (1963), Bağdat Üniversitesi İlâhiyat ve Edebiyat bölümleri (1967) mezunu. Yüksek lisans öğrenimini aynı üniversitenin Lisansüstü İslâm Araştırmaları Enstitüsü İslâm Hukuku Bölümünde (1972) tamamladı. Yükseköğrenimi ve yüksek lisans programı süresince Bağdat Zeydan Camiînd (Medinetü’s-Selâm) imam, Irak Radyo ve Televizyon Kurumunda çevirmen, redaktör ve sunucu olarak çalıştı. Türkiye’ye dönüşünde Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesine İslâm Hukuku asistanı oldu (1973). Bu arada doktorasını verdi (1976) ve doçentliğe yükseldi (1981). Branşıyla ilgili çalışmalar yapmak üzere bir süre İngiltere’de (1980-81) bulundu. 1981 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din hizmetleri görevlisi olarak Köln’e gönderildi.

Temmuz 1985’te Atatürk Üniversitesindeki görevinden ayrılarak, çalışmalarını Suudi Arabistan’da Muhammed bin Suud İslâm Üniversitesinin el-Kas’îm’deki İlâhiyat Fakültesinde İslâm Hukuku öğretim üyesi olarak sürdürdü. Ertesi yıl Türkiye’de geçirdiği yaz tatili sonunda Suudi Arabistan’a dönerken Akşehir-Konya arasında meydana gelen trafik kazasında eşi ve bir çocuğu ile birlikte hayatını kaybetti.

Makaleleri İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi’nde (1977) yayımlandı. Edremit’te çıkan Körfez gazetesinde güncel ve dinî makaleler yazdı (1962-63). Irak Radyosu Türkçe yayın programı için haftalık dinî sohbetler hazırladı. Dergâh Yayınlarının İslâmî Bilgiler Ansiklopedisi’ne alanıyla ilgili maddeler yazdı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Fıkıh Dersleri (teksir basımı, 1973), Nizam-u Nafakât-i Ekâribi fi’l-Fıkhi İslâmî (İslâmâbad, 1983), İslâm Hukukunda Karı-Koca Nafaka Mükellefiyeti (doktora tezi, basılmadı), İslâm Hukukunda Hısımlık Nafakası (doçentlik tezi, basılmadı), İlmî Millî ve Amelî Transkripsiyon İmlâsı (İMAT, 1977), Fıkhu’ş-Şurûti’l-İslâmî (basılmadı), Vahiy Kültürü (makaleleri, söyleşiler, 1989).

ÇEVİRİ: Alemgir Fetvaları (Temizlik Kitabı, 1974), İslâm Tarihi Dersleri (1976) - İslâm Hukuku Dersleri (Hamza Aktan ile, 1979) (Prof. Dr. Muhammed Hamidullah’tan), İslâm Hukukuna Giriş (Prof. Dr. Muhammed Sellâm Medkûr’dan, teksir basımı, Erzurum, 1976), Mukayeseli İslâm Ceza Hukuku (Abdulkadir Udeh’ten, Ali Şafak ile, basılmadı), İslâm’da Dâvet ve Tebliğ Esasları (1979) - Fıkıh Usûlü (1979) (Prof. Dr. Abdulkerim Zeydan’dan).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör