Darendeli Muhammed Hilmi

Tasavvufçu, Bilgin

Doğum
-
Eğitim
Fatih Medresesi
Burç

Tasavvufçu-bilgin (D. ? Yenice / Darende / Malatya - Ö. 1916, K. Maraş). İlk tahsilini Darende’de tamamladı. Daha sonra İstanbul’a gitti ve Fatih medreselerinde tahsilini ilerletti. Tasavvufî eğitimini Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’den aldı. Ondan icazet aldıktan sonra Darende’ye döndü. Ayrıca Sivas’ta Nalçacızade Hacı Ahmed Efendi’den de icazet aldı. O sıralar Darende’de çoğalan sosyal sıkıntılardan dolayı ailesiyle Medine’ye göç etme kararı aldı. Fakat Maraş’a yerleşmeye karar verdi ve bir ara Antep’e göç ettiyse de tekrar Maraş’a döndü. Burada Duraklı Camii’ni tamir ettirerek ölümüne kadar irşatla meşgul oldu. Talebelerine İhya, Hadîka, Berîka ve Mülteka gibi ilmî kitapların yanı sıra Niyazî-i Mısrî Divanı’nı okuttu. Mîzânü’ş-Şerîat ve Burhânü’t-Tarîkat adlı eseri basıldı (yay. haz: A. Remzi Eser, 1995).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör