Sami Çölgeçen

Gezgin, Milletvekili, Vali, Diplomat, Siyasetçi

Ölüm
-
Eğitim
Heybeliada Deniz Mektebi (Heybeliada Deniz Lisesi)

Gezgin, siyaset adamı, diplomat, vali, milletvekili (D. 1878, Berkofça / Sofya / Bulgaristan – Ö. 1935). Edirne’de ilk tahsilini gördükten sonra Heybeliada Deniz Mektebinden 1896’da Teğmen olarak mezun oldu. Siyasi nenelerle Fizan’a sürüldü. Fizan’dan kaçarak Büyük Afrika Sahrasını nasıl geçtiğini Milliyet gazetesinde tefrika edilen seyahatnamesinde genişçe yazmıştı. 1908’den sonra İstanbul’a döndü. Yüzbaşılıkla tekrar Bahriyeye girip o yıl Amerika filosuna gönderildi. 31 Mart hâdisesinde donanmayı çıkarmağa memur ve bunda muvaffak olarak Bahriye Nezareti Yaverliğine tayin edildi. Sonra askerlikten İstifa ederek Fizan Mutasarrıflığına tayin olundu. Gerek bu vazifede, gerek ondan sonra gönderildiği Necit ve Kerbelâ Mutasarrıflıklarında çeşitli maceralar yaşadı. Birinci Dünya Harbi içinde İstanbul Meclisine Kerbelâ’dan Mebus olmuştu. Fakat İsviçre’de istihbarat şebekesini idareye memur olarak Mebusluktan istifa etti ve Mütarekeye kadar İsviçre’de kaldı. Ondan sonra bir yıl Rumya’da Başşehbenderlik etmiş, Cumhuriyet Halk Partisi Müfettişi olarak Şark vilâyetlerinde çalıştıktan sonra Üçüncü Devrede Ankara Milletvekilliğine, öldüğü yıl, Çankırı Milletvekilliğine seçildi. Sami Çölgeçen, bütün seyahatlerinde topladığı kıymetli antika koleksiyonunu ölümünden bir yıl önce Ankara Halkevine hediye etmişti.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör