Ahmet Turan Yüksel

İslam Tarihçisi

Eğitim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

İslâm tarihi araştırmacısı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1984) mezunu. Yüksek lisansını (1987) ve doktorasını (1993) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Bölüm başkan yardımcılığı, sosyal ve kültürel faaliyetler grup sorumluluğu, SÜ Selçuklu Araştırma Merkezi başkan yardımcılığı, Türk Din Musikisi Anabilim Dalı başkanlığı, Fakülte Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Profesör öğretim üyeliği olarak SÜ İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü İslâm Tarihi Anabilim Dalında görev yaptı.

Makalelerini Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Diyanet İlmi Dergi, Mehir, Türkler, TDV İslâm Ansiklopedisi, Marife, İSTEM, Osmanlı Araştırmaları dergi ve kitaplarında yayımladı. Ulusal ve Uluslararası seminer ve sempozyumlarda bildiriler sundu.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: İslâm’ın İlk Döneminde Ticârî Hayat (1999), İslâm’da Bilim Tarihi-Başlangıçtan Osmanlı Döneminin Sonuna Kadar (2002), Siyasi Coğrafya (2003), Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi (2004).

BİYOGRAFİ: İhtirastan İktidara... Kerbelâ - Emevî Valisi Ubeydullah B. Ziyâd Döneminin Anatomisi (2001), Abdullah B. Ömer (2004).

İNGİLİZCE: Nizam Al-Mulk, Siyasat-Namah and His Political Thought (2004).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör