Mustafa Zeki Terzi

İslam Tarihçisi

Doğum
Eğitim
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

İslâm tarihi araştırmacısı. 1948, Beşikdüzü / Trabzon doğumlu. Beşikdüzü Nefsişarlı İlkokulu (1959), Trabzon İmam Hatip Okulu (1967), İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (1972) mezunu. Bir süre Doğanhisar / Konya ve İstanbul liselerinde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 1977 yılında Samsun Yüksek İslâm Enstitüsüne asistan olarak atandı. “Abbasiler Döneminde Askerî Teşkilât” konulu doktora tezini 1986 yılında tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi Anabilim Dalında 1989’da yardımcı doçent, 1991’de doçent, 1997’da profesör oldu. 1993’te üç ay süreyle, İslâm tarihi medeniyeti ve müesseseleri alanında çalışma yapmak üzere Paris Sorbonne Üniversitesinin İslâm Araştırmaları Bölümüne gönderildi. Çalışmalarını OMÜ İlâhiyat Fakültesinde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak sürdürdü.

Telif ve çeviri makaleleri ile bildirileri 1988 yılından itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Akademik Açı, Belleten, Din Öğretimi Dergisi dergilerinde yayımlandı. Osmanlı Ansiklopedisi ve TDV Diyanet Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı.

ESERLERİ:

Hz. Peygamber ve Hulefâi Râşidin Döneminde Askerî Teşkilât (1990), İlk Siyer ve Meğâzî Yazarları ve Eserleri (1990), İslâm Tarih Yazarları ve Eserleri (1995).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör