Mustafa Vahyî

Mutasavvıf

Doğum
-

Mutasavvıf (D. ?, İstanbul – Ö. 1878, Medine). Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Nakşibendî şeyhlerindendir. Hoca Hüsam Efendi’nin oğlu ve öğrencisidir. Mezarı, Medine’de Dağıstanlı Şeyh Şâmil’in mezarının yanındadır.

ESERLERİ:

Subhatü’z-Zâkirîn, Dürretü’l-Azîziyye, Hazzu’z-Zâkirîn (Hadîs-i Erbaîn Şerhi).

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör