Mustafa Uğurlu (Akademisyen)

Dil Araştırmacısı, Edebiyat Araştırmacısı

Doğum
Eğitim
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Dil ve edebiyat araştırmacısı. 1960, Erentepe köyü / Antalya doğumlu. İlkokulu köyünde; ortaokul ve liseyi Antalya Aksu Öğretmen Lisesinde tamamladı. 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1982) mezunu. Okulu bitirdiği yıl, Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde başladığı yüksek lisans öğrenimini, “Münyetü’l-guzât. Metin-İndeks” adlı teziyle 1984 yılında tamamladı. 1983-86 yılları arasında Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1986’da doktora öğrenimi için Almanya’ya giderek Goethe Enstitüsünde bir yıl Almanca dil kursunu tamamladı.

1987 yılında Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesinde, asıl saha olarak Türkoloji; yardımcı sahalar olarak “Islamische Philologie ve Islamkunde” bölümlerinde öğrenim gördü. Doktora öğrenimini 1993 yılında “Gerundialsätze im Mamluktürkischen” adlı teziyle tamamlayarak yurda döndü ve Kırıkkale Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 1995 yılında Yeni Türk Dili sahasında doçent unvanını aldı. 1997-98 öğretim yılında Kazakistan’da Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanı olarak görev yaptı. 2001 yılında profesör oldu. Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı.

Makaleleri 1981’den itibaren GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Türk Kültürü Araştırmaları, Türk Dili, Belleten, Bilig, Yeni Sözcü, Töre, Nilüfer, Yeni Gün dergilerinde yayımlandı. Alanıyla ilgili sempozyumlara katılarak tebliğler sundu.

ESERLERİ:

Gerundialsätze im Mamluktürkischen (1994), Münyetü’l Guzat (1987), Memlûk Türkçesi’nde Zarf-Fiilli Parçaların Dizimi (1999), Türk Dünyası Edebiyatı I II (komisyon ile, 2002).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör