Mustafa Takî

Alim, Mutasavvıf, Şair

Doğum
Ölüm

Mutasavvıf, alim, şair (D. 1873, Sivas - Ö. 1925, Sivas). Meslek hayatına sorgu hakimi olarak başladı. Mahkeme üyeliği, medresede fıkıh ve tefsir hocalığı, dilekçe encümen başkâtipliği görevlerinde bulundu. TBMM I. Dönem Sivas Milletvekili olarak görev yapan Mustafa Taki Efendi, kelam ilminde uzman bir alim ve mutasavvıf bir şairdir. Tokatlı Mustafa Hakî Efendi’nin ölümünden sonra irşat (Hak yolunu gösterme) görevini devralarak, ölünceye kadar bu görevi sürdürdü. Makaleleri Sebîlü’r-Reşad ve Sırât-ı Müstakîm dergilerinde yayımlandı. Ağaç Dikmenin Fazileti isimli bir diğer eseri daha olduğu söylenmesine rağmen bu eser henüz bulunamamıştır. Mezarı Abdülvahab Gazi Türbesi yakınlarındadır.

ESERLERİ:

Târîh-i Nûr-ı Muhammedî ve Kırk Hadis.

KAYNAK: Alim Yıldız / Sivaslı Şairler Antolojisi (2003), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör