Mustafa Tahsin Aynî

İktisatçı, Bilim İnsanı

Ölüm
-
-
Eğitim
Mülkiye Mektebi

Bilim adamı, iktisatçı (D. 1877, Serfiçe / Manastır – Ö. ?). Ünlü bilim adamı Mehmet Ali Aynî’nin sekiz yaş küçük kardeşidir. Mülkiye Mektebi’nden 1896’da birincilikle mezun olarak öğretmenliğe başladı. Kabataş Lisesi, Yüksek Ticaret Lisesi Müdürlüklerinde, Divan-ı Muhasebat Üyeliğinde, beş yıl kadar Maliye Müsteşarlığında, Islahat-ı Maliye Komisyonu Üyeliğinde, birçok lisede ve Mülkiye Mektebi, Hukuk Fakültesi’nde iktisat ve maliye öğretmenlik ve Müderrisliklerinde bulunmuştur. 1937 de eğitim hayatının kırkıncı yılı münasebetiyle Mülkiye Mektebinde onun için özel bir tören yapılmıştı.

Basılı kitaplarının dışında çeşitli gazete ve dergilerde bilhassa ekonomi ve maliyeye ilişkin bir çok makalesi yayımlanmıştır. Almanca yayımlanan Büyük Malî  Kamus için Türkiye maddesi hakkında kendisinden istenilen bir etüt, kamusta neşredildikten sonra ayrıca bir broşür olarak da çıkmıştır.

ESERLERİ:

İlm-i Servet Dersleri, İlm-i Malî, Mebadi-i İktisat, İlm-i İktisat (4 cilt, çev. Charles Gide'den, iki arkadaşı ile birlikte).

KAYNAK: İbrahim Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör